pl ua eng
trasa polska
 
 
 
 
 
 
 

Informacje o gminach

Gmina Lubaczów
Wójt: Wiesław KapelPołożenie administracyjne: powiat lubaczowski, województwo podkarpackie. Na terenie gminy znajduje się przejście graniczne Budomierz-Hruszew ( w budowie do 2012/2013 r.)

Podział administracyjny: 23 sołectwa, największe to - Lisie Jamy (1146 osób) i Basznia Dolna (947 osób).

Powierzchnia: 202,86 km²

Ludność: 9434 osób

Cykliczne wydarzenia w gminie Lubaczów: Wojewódzka Majówka Pszczelarska (maj),Festiwal Kultur i Kresowego Jadła (sierpień), Święto Plonów-Dożynki (sierpień/wrzesień)

Organizacje społeczne w gminie: Koła Gospodyń Wiejskich (13), Ochotnicza Straż Pożarna (8), Ludowe Kluby Sportowe (7), Zespół Śpiewaczy „Niespodzianka” , Zespół Pieśni i Tańca „Kresy”, Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Gminy Lubaczów, Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Lubaczów, Stowarzyszenie „Być kobietą” w Baszni Dolnej, Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego w Baszni Dolnej
Gmina Lubaczów należy do Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”
 

Współpraca zagraniczna: gmina Niemirów, gmina Drohomyśl (Ukraina), gmina Vinne (Słowacja), Stowarzyszenie Gmin Subregionu ERD /Erd, Diosd, Tarnok/(Węgry)

Urząd Gminy Lubaczów
ul. Jasna 1
37-600 Lubaczów
Tel. (48)16 632 16 84, tel./fax (48) 16 632 26 56
e-mail: urzad@lubaczow.com.pl

www.lubaczow.com.plGmina Niemirów

Wójt: Mikołaj BiesagaPołożenie administracyjne: rejon jaworowski, obwód lwowski

Podział administracyjny:
Niemirów (osiedle typu miejskiego ) i 7 sołectw/wsi

Powierzchnia: 96 km²

Ludność: 3434 osób

Cykliczne wydarzenia w gminie Niemirów: Dni Niemirowa (październik)

Organizacje społeczne w gminie:
Gminne Koło Gospodyń w Niemirowie, Zespół Folklorystyczny „Niemirowszczanka”

Współpraca zagraniczna: gmina Lubaczów (Polska), gmina Stary Dzików (Polska), miasto i gmina Narol (Polska), gmina Strawczyn (Polska)


Urząd Gminy Niemirów
ul. Rynek 1
81014 Niemirów
UA
Tel./Fax (0380) 325 927 566Dane na dzień 30 września 2011 r.

trasa ukraiska
 
 
 
 
4kolory
page
© 2011 UG Lubaczów | Kontakt Projekt był współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2011 r. Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. realizacja: tio interactive
Strona, którą Państwo odwiedzacie jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz osób i instytucji, wymienionych w podpisie tekstu/zdjęcia. Utwór powstał w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej realizowanej za pośrednictwem MSZ RP w roku 2011. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw oraz o programie polskiej współpracy rozwojowej.