pl ua eng
trasa polska trasa ukraińska
Załuże, zespół sakralny z cerkwią pw. św. Paraskewy (po 2005 r.) i dzwonnicą (k. XVII w.). Fot. T. Poźniak, 2011 r.

Szlak jaworowski
Załuże

Załuże, zespół sakralny z cerkwią pw. św. Paraskewy (po 2005 r.) i dzwonnicą (k. XVII w.). Fot. T. Poźniak, 2011 r.

Załuże

Wieś, należąca w okresie staropolskim do starostwa jaworowskiego, posiadała do niedawna cenny zespół cerkiewny. W skład kompleksu sakralnego wychodziła drewniana cerkiew p. w. św. Paraskewy wzniesiona w 1681 roku. Świątynia ta pośrednio związana była z osobą króla Jana III Sobieskiego. Jego osobę wymieniono w napisie wyciętym na nadprożu reprezentacyjnych, południowych drzwi wejściowych. Tekst ten sporządzony był w języku polskim i brzmiał: „Zbudowana cerkiew Anno 1681/ za króla 3 Iana Sobieskiego”. Niestety świątynia ta spłonęła w 2005 roku. Na jej miejscu wznosi się obecnie nowa cerkiew. Ze dawnego zespołu pozostała dzwonnica współczesna drewnianej świątyni, zbudowana w końcu XVII wieku.

 

« JaworówJażów Stary »
 
 
 
 
4kolory
page
© 2011 UG Lubaczów | Kontakt Projekt był współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2011 r. Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. realizacja: tio interactive
Strona, którą Państwo odwiedzacie jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz osób i instytucji, wymienionych w podpisie tekstu/zdjęcia. Utwór powstał w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej realizowanej za pośrednictwem MSZ RP w roku 2011. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw oraz o programie polskiej współpracy rozwojowej.