pl ua eng
trasa polska trasa ukraińska
Szkło, krzyż nagrobny (k. XVII w.) przy cerkwi pw. Paraskewy. Fot. T. Poźniak, 2011 r.

Szlak jaworowski
Szkło

Szkło, sanatorium. Fot. T. Poźniak, 2011r. Szkło, aleja w parku zdrojowym. Fot. T. Poźniak, 2011 r. Szkło, aleja w parku zdrojowym. Fot. T. Poźniak, 2011 r. Szkło, park zdrojowy. Fot. T. Poźniak, 2011 r.

Szkło

Szkło, to stara osada wzmiankowana w 1400 roku. W połowie XVI wieku znalazła się składzie starostwa jaworowskiego. W tym czasie zaczęto już wykorzystywać do celów leczniczych istniejące tu źródła siarczane. Na polecenie króla Stefana Batorego badał je i opisał królewski lekarz Wojciech Oczko, uważany za ojca polskiej balneologii. Badania prowadzili później także inni medycy. Leczniczymi właściwościami źródeł interesował się również Jan Sobieski z myślą o ich zastosowaniu dla kuracji swej małżonki Marysieńki. W liście do niej z października 1671 roku wspomniał, iż „woda jaworowska” ze Szkła jest podobna a nawet lepsza od francuskich z okolic Vichy i stwierdził: „Pachnie jakby jajcami pieczonymi. Leczył się w niej nieboszczyk Władysław król i pomogła mu bardzo. Opisał ją jeden doktor przedni (Erazm Sykst w książce: „O Cieplicach w Szkle itd ksiąg troje”), tylko że po polsku; kazałem to przetłumaczyć po łacinie”. Nie można wykluczyć, iż sam Sobieski cierpiąc na różne dolegliwości korzystał z dobrodziejstw wody jaworowskiej. Zalecał ją również swoim przyjaciołom. Leczył się tutaj m. in. hetman Mikołaj Hieronim Sieniawski. Jan III często przejeżdżał przez Szkło lub nocował tu w drodze między Żółkwią a Jaworowem.

Łazienki w Szkle należą do najstarszych uzdrowisk w dawnej Rzeczypospolitej. W końcu XVIII wieku Ewaryst Kuropatnicki pisał, że: „Wieś papiernią i wodami mineralnymi sławna, przy których najporządniejsze w całej Galicyi są łaźnie”. W XIX wieku rozwinął się tu zakład kąpielowy, służący także m. in. dla chorych żołnierzy. Wojskowy charakter uzdrowiska utrzymywany był także w późniejszych czasach. Sanatoria w Szkle do chwili obecnej cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem kuracjuszy.

Poza tradycją i przekazem źródłowym we współczesnym Szkle nie zachowało się wiele pamiątek z czasów Jana III Sobieskiego. Poza okazami starodrzewia w parku zdrojowym na uwagę zasługują kamienne krzyże nagrobne, w tym jeden z 1687 roku. Istnieją one na placu przy nowo wzniesionej cerkwi p.w. Paraskewy, stojącej na miejscu kilku poprzednich, z których najstarsza sięgała końca XVI wieku.

 

« StarzyskaKrakowiec »
 
 
 
 
4kolory
page
© 2011 UG Lubaczów | Kontakt Projekt był współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2011 r. Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. realizacja: tio interactive
Strona, którą Państwo odwiedzacie jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz osób i instytucji, wymienionych w podpisie tekstu/zdjęcia. Utwór powstał w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej realizowanej za pośrednictwem MSZ RP w roku 2011. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw oraz o programie polskiej współpracy rozwojowej.