pl ua eng
trasa polska trasa ukraińska

Szlak rawski

Zamek

Przed lokacją Magierowa i Rawy Ruskiej siedziba lokalnych dóbr ziemskich znajdowała się w okazałym zamku, położonym na trasie między tymi dwoma miastami. Według Grzegorza Rąkowskiego budowla wzniesiona została zapewne na przełomie XVI i XVII wieku przez rodzinę Bełżeckich, założycieli Magierowa. Założenie zamkowe posiadało klasyczny plan czworoboku z czterema narożnymi basztami. W systemie obronnym znajdowały ziemne wały i stawy.

W okresie powstania Chmielnickiego Zamek znalazł się na trasie pochodu Kozaków pod Zamość. W 2 połowie XVIII wieku za kolejnych właścicieli – Siemieńskich, do rezydencji sprowadzono rzeźby z pierwotnego wystroju zamku w Żółkwi.

Zniszczenia dokonane podczas I wojny i w okresie po II wojnie światowej doprowadziły do całkowitego zniszczenia zamku. Obecnie zachowały się jedynie pozostałości układu przestrzennego z czytelnym miejscem po budynku zamkowym, na którym obecnie stają zabudowania gospodarcze gospodarstwa rolnego.

 

« Rawa RuskaMagierów »
 
 
 
 
4kolory
page
© 2011 UG Lubaczów | Kontakt Projekt był współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2011 r. Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. realizacja: tio interactive
Strona, którą Państwo odwiedzacie jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz osób i instytucji, wymienionych w podpisie tekstu/zdjęcia. Utwór powstał w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej realizowanej za pośrednictwem MSZ RP w roku 2011. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw oraz o programie polskiej współpracy rozwojowej.