pl ua eng
trasa polska trasa ukraińska

Szlak niemirowski

Zawadów

Zawadów był najdalej na północny-zachód wysuniętą wsią dawnego starostwa jaworowskiego. Razem z sąsiednimi Wierzbinami król Jan Kazimierz pozwolił w 1663 roku Janowi Sobieskiemu ówczesnemu chorążemu wielkiemu koronnemu i staroście jaworowskiemu na zastawienie wsi rodzinie Głębockich. W 1678 roku Jan Sobieski, już jako król, nadał kilka łanów pola w Zawadowie niejakiemu Eustachemu Zawadowskiemu. W kolejnym dokumencie, wystawionym 29 maja 1684 roku w Jaworowie, Jan III potwierdził przywilej króla Władysława IV dla miejscowej cerkwi. Jednocześnie nadał miejscowe popostwo kapłanom: Zachariaszowi i Andrzejowi oraz ich braciom Siemionowi i Teodorowi, z prawem dziedziczenia przez ich potomków. Kilka lat później, w 1687 roku Jan III nadał młyn w Zawadowie nieznanemu bliżej Paszczatowi i jego synom Stefanowi i Wasylowi.

Wsią interesowała się również królowa Maria Kazimiera. W 1698 roku nakazała Janowi Zasieckiemu administratorowi starostwa jaworowskiego oddać wójtostwo zawadowskie Marcinowi Boratyńskiemu, skarbnikowi sanockiemu.

Murowana cerkiew p.w. Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy, wzniesiona w 1812 roku jest obecnie najważniejszym obiektem kulturowym na terenie Zawadowa. W jej wnętrzu znajduje się cenny ikonostas, datowany na 1713 rok, a pochodzący zapewnie z pobliskiego monasteru szczepłockiego. Według Mieczysława Gembarowicza, znanego historyka sztuki, jest on dziełem malarza Tomasza Ostaszewicza, związanego z kręgiem mecenatu Jana III Sobieskiego w Żółkwi.


« WierzbianyWróblaczyn »
 
 
 
 
4kolory
page
© 2011 UG Lubaczów | Kontakt Projekt był współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2011 r. Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. realizacja: tio interactive
Strona, którą Państwo odwiedzacie jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz osób i instytucji, wymienionych w podpisie tekstu/zdjęcia. Utwór powstał w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej realizowanej za pośrednictwem MSZ RP w roku 2011. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw oraz o programie polskiej współpracy rozwojowej.