pl ua eng
trasa polska trasa ukraińska

Szlak niemirowski

Kłonice - Szczepłoty

W pobliżu Hruszowa, w dolinie Zawadówki, jedna obok drugiej rozłożyły się dwie wsie: Kłonice na zachodzie i Szczepłoty na wschodzie. W obydwu wsiach w istniały monastery bazyliańskie. Do większego znaczenia doszedł monaster w Szczepłotach założony jako kontynuacja zgromadzenia hruszowskiego i uposażony w 1626 roku przez Adama Lityńskiego, pana na Hruszowie. Fundator nadał monasterowi pole, łąki, staw i młyn. W klasztorze miało przebywać 12 zakonników. Jeszcze na krótko przez oficjalną erekcją wzniesiono dwie cele dla monachów i kaplicę nad grobem o. Christofora Wołkowieckiego, protosingela Patriarchy Konstantynopolitańskiego. Pierwszym ihumenem monasteru szczepłockiego został o. Awraamij (zm. 1653 r.), jednym z kolejnych był o. Józef Wołk z pobliskiego Drohomyśla (zm. 1708r.), budowniczy cerkwi monasterskiej p.w. Zwiastowania Przenajświętszej Bogarodzicy.

Swoją obecność w dziejach monasteru zaznaczył również Jan III Sobieski, który w 1678 roku potwierdził dokument erekcyjny, a później dołączył do niego kolejne nadania. Do monasteru należała też wieś Paruby. Było to więc zamożne zgromadzenie. W końcu XVII wieku przy monasterze założono nowicjat, a w 1772 roku szkołę retoryki. Przy cerkwi klasztornej działało również bractwo św. Onufrego, powołane do życia w 1744 roku. Funkcję starszego brata pełnił dziedzic Rozwadowski, kasztelan halicki, ówczesny właściciel Hruszowa. Po rozbiorach Rzeczypospolitej władze austriackie zlikwidowały monaster. W 1788 roku zakonnicy przenieśli się do pobliskiego Krechowa.

O monasterze bazyliańskim w sąsiednich Kłonicach niewiele wiadomo. W samej wsi istniała natomiast cerkiew p.w św. Anny, wniesiona około 1745 roku razem z uposażeniem samodzielnej parafii przez wspomnianego wcześniej Rozwadowskiego. Według Ludwika Dziedzickiego świątynia ta, jako filia cerkwi w Hruszowie, funkcjonowała jeszcze w połowie XIX wieku. Zapewne jednak przestała istnieć znacznie wcześniej.

« Hruszów Wierzbiany »
 
 
 
 
4kolory
page
© 2011 UG Lubaczów | Kontakt Projekt był współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2011 r. Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. realizacja: tio interactive
Strona, którą Państwo odwiedzacie jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz osób i instytucji, wymienionych w podpisie tekstu/zdjęcia. Utwór powstał w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej realizowanej za pośrednictwem MSZ RP w roku 2011. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw oraz o programie polskiej współpracy rozwojowej.