pl ua eng
trasa polska trasa ukraińska

Szlak żółkiewski

Skwarzawa Nowa

Wieś wchodziła w skład dóbr żółkiewskich. Do połowy XX wieku istniała tu drewniana cerkiew z 1720 roku, nosząca wezwanie Ucieczki do Egiptu Przenajświętszej Bogarodzicy. Świątynia ta została zakupiona w 1767 roku w Żółkwi po kasacie tamtejszego monasteru bazylianek i przeniesiona na teren Skwarzawy Nowej. W świątyni tej znajdował się ikonostas z żółkiewskiej cerkwi p.w. Narodzenia Pańskiego. Zabytek ten, obecnie przechowywany w Muzeum Narodowym we Lwowie, wykonany został w końcu XVII wieku przez Iwana Rutkowicza, słynnego malarza żółkiewskiego z kręgu mecenatu Jana III Sobieskiego.

W 1740 roku Maria Karolina księżna de Bouillon, córka Jana III, sprzedała wieś Radziwiłłom. Z kolei po zlicytowaniu dóbr żółkiewskich w końcu XVIII wieku Skwarzawa Nowa dostała się w ręce Bołoz-Antoniewiczów. Na początku XIX wieku nowi właściciele wsi wznieśli tu zachowany do dnia dzisiejszego klasycystyczny dwór otoczony parkiem.


 

« GlińskoSkwarzawa Stara »
 
 
 
 
4kolory
page
© 2011 UG Lubaczów | Kontakt Projekt był współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2011 r. Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. realizacja: tio interactive
Strona, którą Państwo odwiedzacie jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz osób i instytucji, wymienionych w podpisie tekstu/zdjęcia. Utwór powstał w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej realizowanej za pośrednictwem MSZ RP w roku 2011. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw oraz o programie polskiej współpracy rozwojowej.