pl ua eng
trasa polska trasa ukraińska
Kochanówka, dwór Lachowiczów, z: ''Rolnik 1867-1937''

Szlak jaworowski
Kochanówka


Kochanówka

Niewielka obecnie osada, położona zarówno w pobliżu Jaworowa, jak i Krakowca, w swej historii posiada mały epizod związany z osobą Sobieskiego. W październiku 1672 roku było tu miejsce obozu wojsk hetmana Jana Sobieskiego podczas wyprawy na czambuły tatarskie. W „Dzienniku pogromu Tatarów…”, odnotowano, że hetman następnego dnia po bitwie pod Niemirowem, czyli 8 października „pod Kochanówką, przecinając szlak jarosławski, stanął, skąd ięzyków Je KMci [Jego Królewskiej Mości Michałowi Korybutowi Wiśniowieckiemu – przyp. J.M.] posłał”. Wojska Sobieskiego spędziły tu noc, a następnie 9 października kontynuowały pościg, rozbijając tego samego dnia kolejny zagon tatarski pod Komarnem.

We wsi istniał klasycystyczny dwór, wzniesiony w końcu XVIII lub na początku XIX wieku. Jego właścicielami byli m. in. Rozwadowscy. Za czasów Władysława Rozwadowskiego, koniuszego dworu cesarza Franciszka Józefa I, w Kochanówce istniała słynna stadnina koni. Od początku XX do końca lat 30. XX wieku majątek znajdował się w posiadaniu rodziny Lachowiczów, która silnie związana była z Jaworowem. Pozostałością po zespole dworskim są obecnie fragmenty parku krajobrazowego. W centrum Kochanówki znajduje się drewniany zespól cerkiewny z 1887 roku.

 

« KrakowiecNahaczów »
 
 
 
 
4kolory
page
© 2011 UG Lubaczów | Kontakt Projekt był współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2011 r. Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. realizacja: tio interactive
Strona, którą Państwo odwiedzacie jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz osób i instytucji, wymienionych w podpisie tekstu/zdjęcia. Utwór powstał w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej realizowanej za pośrednictwem MSZ RP w roku 2011. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw oraz o programie polskiej współpracy rozwojowej.