pl ua eng
trasa polska
 
 
 
 
 
 
 
trasa ukraińska
Gorajec, dawna cerkiew pw. Narodzenia NMP (1586, przebudowa 1816, 1835, 1903, 1992-2002). Fot. T. Poźniak, 2011 r.

Szlak cieszanowski
Gorajec

Gorajec, dawna cerkiew pw. Narodzenia NMP (1586, przebudowa 1816, 1835, 1903, 1992-2002). Fot. T. Poźniak, 2011 r. Gorajec, wnętrze cerkwi pw. Narodzenia NMP (ikonostas, XVII/XVIII w.). Fot. T. Poźniak, 2011 r. Gorajec, ikona Matki Bożej Opieki (Pokrow), XVII/XVIII w. (ob. Fundacja św. Włodzimierza w Krakowie) z cerkwi p.w. Narodzenia NMP. Fot. T. Poźniak, 2011 r. Gorajec, ikona Chrystusa Pantokratora (XVII/XVIII w.), w cerkwi pw. Narodzenia NMP. Fot. T. Poźniak, 2011 r. Gorajec, ikona Matki Bożej Hodegetrii (XVII/XVIII w.), w cerkwi pw. Narodzenia NMP. Fot. T. Poźniak, 2011 r. Gorajec, krzyże nagrobne na cmentarzu przycerkiewnym (XVIII-XIX w.). Fot. T. Poźniak, 2011r.

Gorajec

W 1586 roku, prawie dwadzieścia lat po lokacji wsi, wniesiona została jedna z najstarszych świątyń drewnianych zachowanych do dnia dzisiejszego na terenie powiatu lubaczowskiego – drewniana cerkiew p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Z najstarszej fazy budowli, przekształconej w XIX i XX wieku, zachowała się górna część nawy z kopułą. Podczas ostatnio przeprowadzonego remontu na ścianie ikonostasowej odkryta została cenna polichromia z 2 ćwierci XVII wieku. Współtworzyła ona pierwotny ikonostas, który stopniowo rozbudowywany ostatecznie zakrył malowidła.

Wśród ikon dolnego rzędu ikonostasu występuje cenna ikona Matki Bożej Opieki (Pokrow) z przełomu XVII i XVIII wieku. Wśród osób oddających się w opiekę Maryi ukazane zostały postacie króla Jana III Sobieskiego i królowej Marii Kazimiery. Są to jedyne w okolicach Lubaczowa tego typu swoiste „portrety” pary królewskiej. Świadczy to o dużej popularność króla w szerokich kręgach społeczeństwa.

Dawna cerkiew greckokatolicka pełni obecnie funkcję kaplicy filialnej obrządku rzymskokatolickiego. Na terenie Gorajca istnieje także dawny cmentarz greckokatolicki, pozostałości dworu Brunickich i Wattmannów oraz kaplica liturgiczna (2 poł. XIX w.), zlokalizowana nad potokiem w północnej części wsi. 

« Żuków
page
© 2011 UG Lubaczów | Kontakt Projekt był współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2011 r. Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. realizacja: tio interactive
Strona, którą Państwo odwiedzacie jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz osób i instytucji, wymienionych w podpisie tekstu/zdjęcia. Utwór powstał w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej realizowanej za pośrednictwem MSZ RP w roku 2011. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw oraz o programie polskiej współpracy rozwojowej.