pl ua eng
trasa polska trasa ukraińska
Wróblaczyn, cerkiew pw. Przemienienia Pańskiego, 1922 r. Fot. J. Mazur, 2008 r.

Szlak niemirowski
Wróblaczyn

Wróblaczyn, cerkiew pw. Przemienienia Pańskiego, 1922 r. Fot. T. Poźniak, 2011 r. Wróblaczyn, figury na cmentarzu gr.-kat., XIX/XX w. Fot. J. Mazur, 2008 r. Wróblaczyn, figury na cmentarzu gr.-kat., XIX/XX w. Fot. J. Mazur, 2008 r. Sejmik bociani na polach między Wróblaczynem a Potyliczem. Fot. T. Poźniak, 2011 r.

Wróblaczyn

Wróblaczyn należy do najstarszych miejscowości na Roztoczu. We wczesnym średniowieczu istniał tu gród obronny, którego pozostałości odkryli archeolodzy na wróblaczyńskim uroczysku „Zamczysko”. Wieś wzmiankowana jest źródłowo w 1409 roku. W tym czasie książę mazowiecki Siemowit IV nadal ją Prandocie z Wysokiej w ziemi czerskiej, zapoczątkowując tym samym istnienie klucza dóbr wróblaczyńskich, a później niemirowskich. Odległe tradycje kulturowe świadczą o roli osady, jaką odgrywała w przeszłości, a w pewnym zakresie i współcześnie na szlaku wiodącym przez Roztocze, między Jaworowem, a Rawą Ruską.

Ważne znaczenie w dziejach wsi spełniała cerkiew i miejscowa parafia obrządku wschodniego, która istniała już na początku XVI wieku. W następnym stuleciu, w 1670 roku, Franciszek Stadnicki właściciel wsi, wydal przywilej, w którym potwierdził nadania popostwa dla Jaremy Trusza, zięcia Michała Popowicza i jego następców. Z czasów Jana Sobieskiego pochodziła również drewniana cerkiew wzniesiona w 1662 roku.

We współczesnej panoramie wsi, widocznej także z polskiej strony granicy, wyróżnia się murowana cerkiew p.w. Przemienienia Pańskiego wbudowana w 1922 roku. Zaprojektował ją znany architekt Aleksander Łuszpiński. Drewnianą cerkiew, położoną w głębi wsi, w latach 80. XX wieku przeniesiono do skansenu w Kijowie, gdzie oczekuje na montaż.

 

« ZawadówSmolin »
 
 
 
 
4kolory
page
© 2011 UG Lubaczów | Kontakt Projekt był współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2011 r. Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. realizacja: tio interactive
Strona, którą Państwo odwiedzacie jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz osób i instytucji, wymienionych w podpisie tekstu/zdjęcia. Utwór powstał w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej realizowanej za pośrednictwem MSZ RP w roku 2011. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw oraz o programie polskiej współpracy rozwojowej.