pl ua eng
trasa polska
 
 
 
 
 
 
 
trasa ukraińska
Krzywe, dawna dzwonnica cerkiewna (XIX w.). Fot. J. Mazur, 2006 r.

Szlak horyniecki
Krzywe


Krzywe

Niewielka wieś na granicy starostwa lubaczowskiego i dóbr horynieckich, powstała zapewne w XVII wieku. Wśród dawnych mieszkańców istniały opowieści o napadach Tatarów, „którzy tamtędy przechodzili i mieli zabrać wiele ludzi w lesie tamtejszym ukrytych”. Napastnicy zatrzymali się na pewien czas w nie zachowanej już dziś cerkiewce krzywieńskiej. Być może wydarzenia te miały miejsce w 1672 roku i poprzedziły rajd kawaleryjski hetmana Sobieskiego.

Na początku XVIII wieku wieś została wydzierżawiona Teodorowi Aleksandrowi Czasławskiemu, cześnikowi różańskiemu, towarzyszowi chorągwi husarskiej królewicza Aleksandra, średniego syna Jana III Sobieskiego. Chorągiew ta odznaczyła się w bitwie pod Wiedniem i Parkanami w 1683 roku, ponosząc w walce znaczne straty.

Obecnie na skraju wsi, w trudno dostępnym miejscu, istnieje niewielki cmentarzyk z drewnianą dzwonnicą (XIX/XX w.), przez którą prowadzi przejście na miejsce po nieistniejącej krzywieńskiej cerkiewce (ok. 1717r.).

 

« Nowiny HorynieckiePodemszczyzna »
page
© 2011 UG Lubaczów | Kontakt Projekt był współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2011 r. Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. realizacja: tio interactive
Strona, którą Państwo odwiedzacie jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz osób i instytucji, wymienionych w podpisie tekstu/zdjęcia. Utwór powstał w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej realizowanej za pośrednictwem MSZ RP w roku 2011. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw oraz o programie polskiej współpracy rozwojowej.