pl ua eng
trasa polska
 
 
 
 
 
 
 
trasa ukraińska
Załuże, kościół parafialny pw. Matki Boskiej Opieki, 1998 r. Fot. T. Poźniak, 2011 r.

Szlak lubaczowski
Załuże

Załuże, wnętrze kościoła parafialnego pw. Matki Boskiej Opieki, 1998 r. Fot. T. Poźniak, 2009 r. Załuże, kapliczka przydrożna (na mogile z czasów „potopu” szwedzkiego), XIX w. Fot. T. Poźniak, 2011r. Załuże, kapliczka przydrożna (na mogile z czasów „potopu” szwedzkiego), XIX w. Fot. T. Poźniak, 2011r. Załuże, kamienny krzyż gromadzki, 1848 r. Fot. T. Poźniak, 2011 r. Załuże, zabytkowe nagrobki na cmentarzu parafialnym, XIX/XX w. Fot. T. Poźniak, 2011 r.

Załuże

Ta podlubaczowska osada już w końcu XV wieku oddana została na uposażenie probostwa szpitalnego w Lubaczowie, a później weszła w skład dóbr stołowych biskupstwa przemyskiego. Spokojny żywot wsi kościelnej został zakłócony w okresie siedemnastowiecznych wojen.

Według lokalnych tradycji na wiosnę 1656 roku w Załużu pojawili się żołnierze szwedzcy. Był to zapewne oddział armii króla Karola Gustawa, która nieustannie atakowana przez partyzantów Stefana Czarnieckiego przechodziła traktem z Narola do Jarosławia. W Załużu, na zapleczu głównego kierunku marszu, Szwedzi mieli zaatakować mieszkańców. Wielu z nich zginęło i spoczęło we wspólnej mogile na zachodnim krańcu wsi. W XIX wieku na kopcu wzniesiono kapliczkę, którą obsadzono lipami. Po licznych przebudowach ta mała świątyńka istnieje do dziś.

Prawdopodobnie od początku XVII wieku na terenie wsi istniała cerkiew. Dokumenty potwierdzające funkcjonowanie przy niej parafii ruskiej zaginęły podczas najazdów tatarskich. Nie można wykluczyć, iż w tym czasie zniszczeniu uległa również pierwotna świątynia. W 1700 roku wzniesiono nową, drewnianą cerkiew, która przetrwała do lat 80. XX wieku.

Obecnie ważne miejsce w krajobrazie kulturowym wsi odgrywa kościół parafialny p.w. Matki Boskiej Opieki (1998r.), wzniesiony na placu obok nieistniejącej cerkwi (1700r.). Istniał tu również niewielki folwark z dworem. Na skraju centralnej części osady istnieje również zabytkowy cmentarz parafialny. Wyróżnia się również liczny zespół kapliczek i krzyży przydrożnych (XIX/XX w.).

« BudomierzOpaka »
page
© 2011 UG Lubaczów | Kontakt Projekt był współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2011 r. Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. realizacja: tio interactive
Strona, którą Państwo odwiedzacie jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz osób i instytucji, wymienionych w podpisie tekstu/zdjęcia. Utwór powstał w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej realizowanej za pośrednictwem MSZ RP w roku 2011. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw oraz o programie polskiej współpracy rozwojowej.