pl ua eng
trasa polska
 
 
 
 
 
 
 
trasa ukraińska
Szczutków, nagrobki na d. cmentarzu gr.-kat., XIX/XX w. Fot. T. Poźniak, 2009 r.

Szlak lubaczowski
Szczutków

Szczutków, kaplica filialna (d. cerkiew gr.-kat.) p.w. św. Dymitra, 1904 r. Fot. T. Poźniak, 2009 r. Szczutków, kaplica filialna (d. cerkiew gr.-kat.) p.w. św. Dymitra, 1904 r. Fot. T. Poźniak, 2009 r. Pejzaż terenu Gminy Lubaczów, okolice Lisich Jam, Fot. T. Poźniak, 2011 r. Pejzaż terenu Gminy Lubaczów, widok na Krowicę Hołodowską od strony Wólki Krowickiej, Fot. T. Poźniak, 2011 r. Pejzaż terenu Gminy Lubaczów, widok na okolice Krowicy Lasowej, przysiółek Boble, Fot. T. Poźniak, 2011 r.

Szczutków

Już w 1388 roku wieś Szczutków została nadana na uposażenie proboszcza łacińskiego w Lubaczowie. W końcu XVI wieku trafiła na uposażenie biskupstwa przemyskiego i weszła w skład kościelnych dóbr łukawieckich. Utrzymała jednak swe naturalne związki z ośrodkiem lubaczowskim.

Do dekanatu lubaczowskiego należała miejscowa parafia ruska. We wsi istniała cerkiew, do której miejscowy gospodarz Ławrientij Kaczmar zakupił w 1659 roku ewangeliarz. Następna świątynia wzniesiona została w 1671 roku sumptem wiernych. Data budowy cerkwi widoczna była na belce podchórza. Świątynia ta w 1672 roku przetrwała najazd tatarski, ale w samej wsi - mimo szybkich działań wojsk hetmana Sobieskiego - odnotowano znaczne straty. Tatarzy porwali w jasyr 21 mieszkańców, zagarnęli również ponad sto sztuk bydła.

Cenna pamiątka czasów Jana Sobieskiego - drewniana cerkiew z 1671 roku, przetrwała do początki XX wieku. Widział ją jeszcze przed rozbiórką w 1904 roku Karol Notz, który pozostawił krótki jej opis. Była to niewielka świątynia, przypominającej bardziej zwykłą chatę wiejską niż świątynię. Od domu różniły ją trzy „wieżyczki” i obiegające wokół soboty.

Dawna cerkiew greckokatolicka p.w. św. Dymitra, wzniesiona na miejscu poprzedniej w 1904 roku, służy obecnie jako rzymskokatolicka kaplica filialna. Na jej wyposażeniu znajduje się m. in. obraz św. Wawrzyńca z przełomu XVII/XVIII wieku, najstarszy zabytek tego typu na obszarze Gminy Lubaczów. W pobliżu świątyni znajduje się również dawny cmentarz greckokatolicki z przykładami kamieniarstwa nagrobnego z ośrodka bruśnieńskiego (XIX/XX w.).

 

« Opaka
page
© 2011 UG Lubaczów | Kontakt Projekt był współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2011 r. Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. realizacja: tio interactive
Strona, którą Państwo odwiedzacie jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz osób i instytucji, wymienionych w podpisie tekstu/zdjęcia. Utwór powstał w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej realizowanej za pośrednictwem MSZ RP w roku 2011. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw oraz o programie polskiej współpracy rozwojowej.