pl ua eng
trasa polska trasa ukraińska
Janów (Iwano-Frankowe), panorama miasta nad Stawem Janowskim. Fot. T. Poźniak, 2011 r.

Szlak żółkiewski
Janów (Iwano-Frankowe)

Janów (Iwano-Frankowe), wzgórze Królewski Nos nad Stawem Janowskim. Fot. T. Poźniak, 2011 r. Janów (Iwano-Frankowe), odpust w święto św. Włodzimierza przed współczesną cerkwią. Fot. T. Poźniak, 2011 r. Janów (Iwano-Frankowe), tablica informacyjna przy siedzibie Rezerwatu Roztocze. Fot. T. Poźniak, 2011 r. Janów (Iwano-Frankowe), ogród kwiatowy przy siedzibie Rezerwatu Roztocze. Fot. T. Poźniak, 2011 r. Janów (Iwano-Frankowe), gniazda czapli w rezerwacie ornitologicznym Janowskie Czaple. Fot. T. Poźniak, 2011 r. Janów (Iwano-Frankowe), siedziba Jaworowskiego Parku Narodowego. Fot. T. Poźniak, 2011 r. Janów (Iwano-Frankowe), ogród siedzibie Jaworowskiego Parku Narodowego. Fot. T. Poźniak, 2011 r.

Janów (Iwano-Frankowe)

Jednym z ulubionych miejsc pobytu Jana III był Janów. Miasteczko to było w czasach staropolskich ośrodkiem starostwa niegrodowego w ziemi lwowskiej, sąsiadując od wschodu ze starostwem jaworowskim. Założone zostało w 1611 roku przez Jana Swoszowskiego, pisarza ziemskiego lwowskiego, na podstawie przywileju króla Zygmunta III. Od imienia założyciela przyjęło także swą nazwę. Miasto nie mogło jednak długo się rozwinąć. W połowie XVII wieku zostało dotkliwie spustoszone przez Kozaków i przemarsze wojsk koronnych. W 1673 roku obozowały tu oddziały księcia Dymitra Wiśniowieckiego hetmana polnego koronnego, gotujące się na wyprawę pod Chocim. Według tradycji król Jan III osadził tu pojmanych jeńców tureckich. W 1693 roku zatwierdził statut miejscowego cechu szewskiego.

Pamiątką po Sobieskim jest wysunięte w głąb Stawu Janowskiego wzgórze zwane Królewską Górą lub Królewskim Nosem. Tutaj wedle tradycji znajdowało się ulubione miejsce odpoczynku króla, który przebywał w Janowie w czasie polowań. W Janowie gościła również królowa Marysieńka. W miejscowym kościele znajdował się łaskami słynący obraz Matki Boskiej Janowskiej. Wizerunek ten pochodzi z XVII wieku, a wedle tradycji odnaleziony został w zdobytym taborze podczas walk z kozakami Chmielnickiego. Obecnie znajduje się w Prochowicach na Dolnym Śląsku.

Od końca XIX wieku Janów pełnił rolę znanego i modnego letniska. W sezonie letnim z walorów przyrodniczych miasta i okolic korzystało wiele tysięcy osób, głównie mieszkańców Lwowa. Dla turystów przygotowano liczne atrakcje: łazienki dla kąpieli w stawie, przejażdżki łodziami, wycieczki do lasu, festyny. Miejscowy majątek ziemski, podobnie jak dobra lubaczowskie, należał do rodziny Gołuchowskich. Po II wojnie światowej zmieniono nazwę Janowa na Iwano-Frankowe, ze względu na związki z miastem znanego ukraińskiego poety i pisarza Iwana Franki. Na terenie miasta wzniesionego na wzgórzu górującym nad stawem wyróżniają się sylwetki kościoła i cerkwi. W kościele rzymskokatolickim p.w. św. Trójcy (1741-1755) spoczywa Konstancja z Czartoryskich Poniatowska (ok. 1695-1759), matka ostatniego króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego. W pobliżu Janowa znajduje się znane miejsce pielgrzymkowe we wsi Stradcz, związane z cerkwią (1795r.) i grotami po średniowiecznym monasterze.
 

« Krechów
 
 
 
 
4kolory
page
© 2011 UG Lubaczów | Kontakt Projekt był współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2011 r. Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. realizacja: tio interactive
Strona, którą Państwo odwiedzacie jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz osób i instytucji, wymienionych w podpisie tekstu/zdjęcia. Utwór powstał w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej realizowanej za pośrednictwem MSZ RP w roku 2011. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw oraz o programie polskiej współpracy rozwojowej.