pl ua eng
trasa polska
 
 
 
 
 
 
 
trasa ukraińska
Kobylnica Wołoska, cerkiew pw. ¦w. Dymitra i Jozafata (1923 r.). Fot. J. Mazur, 2011 r.

Szlak wielkoocki
Kobylnica Ruska i Wołoska

Kobylnica Wołoska, cerkiew pw. ¦w. Dymitra i Jozafata (1923 r.). Fot. J. Mazur, 2011 r.

Kobylnica Ruska i Wołoska

Dwie stare wsie położone w pobliżu Wielkich Oczu, sięgające co najmniej XV wieku, posiadają również związki z Janem III. Król osobiście gościł w karczmie w Kobylnicy Ruskiej. Epizod ten miał miejsce 5 lipca 1694 roku. Utrwalił go w swych zapiskach Kazimierz Sarnecki, rezydent na dworze królewskim: „[w Jaworowie] Król jegomość rano wstał. Że dzień był niepogodny, bardzo się nie chciało wyjeżdżać królowi jegomości, za usilnymi prośbami królowej jejmości do Wysocka z tym wszystkim po mszy wysłuchanej wyjechał (…) na obiad król jegomość do Kobelnicy jachał, który w karczmie jadł. Po obiedzie prędko wstał od stołu, pośpieszył do Wysocka…” (sic!).

Obydwie Kobylnice nie były obce królowi Janowi III. Podczas swych pobytów w Jaworowie na prośbę miejscowych popów, którzy osobiście stawiali się przed królem, odnowił erekcję obydwu parochii ruskich: 4 października 1679 w Kobylnicy Wołoskiej i 4 grudnia 1681 roku w Kobylnicy Ruskiej. W tym ostatnim dokumencie wydanym dla ojców Iwana i Maksyma Wańkowiczów oraz popowicza Wasyla, Jan III zagwarantował kapłanom wszelkie wolności, a także nadał im prawo robienia lub sprowadzania piwa i wódki na własną potrzebę, wesela, chrzciny i święta. W czasach Jana Sobieskiego, dokładnie w 1666 roku, wzniesiona została w Kobylnicy Wołoskiej drewniana cerkiew, która przetrwała do 1922 roku.

W dziedzictwie kulturowym obydwóch Kobylnic najważniejszą rolę spełnia obecnie dawna cerkiew w Kobylnicy Wołoskiej (1923r.), służąca miejscowym rzymskokatolikom i grekokatolikom. Nie przetrwała natomiast cerkiew w Kobylnicy Ruskiej (1921-1922, rozebrana w okresie powojennym. Ośrodek parafii rzymskokatolickiej znajduje się w sąsiednim Potoku Jaworowskim, dawnej kolonii niemieckiej o nazwie Fehlbach. Zarówno w Kobylnicy Wołoskiej, jak i w Kobylnicy Ruskiej znajdują się cmentarze chrześcijańskie z interesującymi zabytkami plastyki nagrobnej z bruśnieńskiego ośrodka kamieniarskiego (XIX/XX w.). Przed leśniczówką Kamienisko (przysiółek Kobylnicy Ruskiej) na terenie obecnego Nadleśnictwa Jarosław, rosły jeszcze do niedawna dwa potężne dęby. Grubszy z nich posiadał obwód 8 m i niewiele ustępował słynnemu „Bartkowi” z Zagnańska (9,12 m). Jego wiek szacowano na 500-600 lat. Mniejszy dąb liczył w obwodzie 590cm. Obydwa drzewa były uznane za pomniki przyrody.

« Łukawiec
page
© 2011 UG Lubaczów | Kontakt Projekt był współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2011 r. Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. realizacja: tio interactive
Strona, którą Państwo odwiedzacie jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz osób i instytucji, wymienionych w podpisie tekstu/zdjęcia. Utwór powstał w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej realizowanej za pośrednictwem MSZ RP w roku 2011. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw oraz o programie polskiej współpracy rozwojowej.