pl ua eng
trasa polska
 
 
 
 
 
 
 
trasa ukraińska

Szlak lubaczowski

Młodów

Młodów jest wsią szczycącą się jedną z najstarszych metryk nie tylko na terenie Gminy Lubaczów, ale także na obszarze współczesnego powiatu lubaczowskiego. Istniała już jako dobrze rozwinięta osada w 2 połowie XIV wieku. Wymieniona jest w dokumencie lokacyjnym Lubaczowa z 1376 roku.

W okresie staropolskim Mołodów był wsią królewską, należącą do starostwa lubaczowskiego. Zapewne na przełomie XVI i XVII wieku na podstawie przywilejów królewskich osiedlili się tu Antonikowie – drobna szlachta, trudniąca się rzemiosłem wojskowym. Książę Aleksander Michał Lubomirski, ówczesny koniuszy koronny i starosta lubaczowski, nadał w 1664 roku pole w Młodowie również Błażejowi Kornadze, podleśniczemu lubaczowskiemu. Zarówno Antonikowie, jak i Kornagowie zamieszkują okolice Lubaczowa po dziś dzień. Od nazwisk rodowych wzięły też nazwę przysiółki Antoniki (część Młodowa) i Kornagi (część Dąbrowy).

Pomyślny okres w dziejach wsi przerwały liczne wojny, w tym przede wszystkim wyniszczające najazdy tatarskie, powtarzające się cykliczne w ciągu XVII wieku. Podczas jednego z większych napadów, który przedsięwzięła orda krymska w 1629 roku, Tatarzy spalili we wsi 6 spośród prawie 50 zagród.

Kolejne spustoszenia nastąpiły zapewne podczas najazdu „nieprzyjaciela koronnego” w 1672 roku. Karol Notz, badacz lokalnej tradycji, zanotował na początku XX wieku, iż w osadzie funkcjonowało „podanie o jakiejś bitwie [z Tatarami, jaka rozegrała się – przyp. J.M.] między lubaczowskim zamkiem a polami Młodowa”. Można przypuszczać, iż była to jedna z potyczek związanych z działaniami jazdy hetmana Sobieskiego na czambuły tatarskie pod Lubaczowem i Niemirowem w dniu 7 października 1672 roku. Nie mamy pewności, czy chłopi młodowscy wzięli udział w tych walkach. Wiadomo jednak na podstawie późniejszych źródeł, że mieli obowiązek „stróże koleją do zamku lubaczowskiego” odbywać.

Współczesna zabudowa Młodowa rozciąga się w wzdłuż lokalnego potoku, dopływu Lubaczówki. W krajobrazie wsi wyróżnia się kościół p.w. św. Marii Magdaleny (lata 80. XX w.) i dawna szkoła (k. XIX w.). Relikty najstarszego osadnictwa występują we wschodniej części wsi (cmentarzysko kurhanowe z ok. 3 tys. lat p.n.e.). W końcu XVIII wieku powstała przy Młodowie kolonia niemiecka o nazwie Burgau (ob. Karolówka).

« LubaczówBorowa Góra »
page
© 2011 UG Lubaczów | Kontakt Projekt był współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2011 r. Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. realizacja: tio interactive
Strona, którą Państwo odwiedzacie jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz osób i instytucji, wymienionych w podpisie tekstu/zdjęcia. Utwór powstał w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej realizowanej za pośrednictwem MSZ RP w roku 2011. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw oraz o programie polskiej współpracy rozwojowej.