pl ua eng
trasa polska trasa ukraińska
Potylicz, kapliczka słupowa przy wjeździe do miasteczka (XVII w.). Fot. T. Poźniak, 2011 r.

Szlak rawski
Potylicz


Potylicz, kościół rzymskokatolicki (1824-1837). Fot. T. Poźniak, 2011 r. Potylicz, cerkiew pw. św. Trójcy (1936 r.). Fot. T. Poźniak, 2011 r. Potylicz, dzwonnica przy cerkwi św. Trójcy (k. XVI w.). Fot. T. Poźniak, 2011 r. Potylicz, cerkiew pw. św. Ducha (XVI w.). Fot. T. Poźniak, 2011 r. Potylicz, cerkiew pw. św. Ducha (XVI w.). Fot. T. Poźniak, 2011 r.

Potylicz

Potylicz to jedna z najstarszych, a zarazem najpiękniejszych miejscowości na Roztoczu Wschodnim. W średniowieczu był tu gród obronny, strzegący szlaku łączącego Pobuże z Nadsaniem. Około 1420 roku za przyczyną Ziemowita IV, księcia płockiego i bełskiego, podniesiony został do rangi miasta. W okresie staropolskim Potylicz był po Lubaczowie drugim pod względem znaczenia ośrodkiem miejskim w starostwie lubaczowskim. Do dużego znaczenia doszło potylickie garncarstwo, znane i cenione w całym województwie ruskim. Trudne chwile przeżywało miasto w XVII wieku. W 1648 roku przechodziły tędy wojska kozackie hetmana Bohdana Chmielnickiego zdążające pod Zamość.

Jan Sobieski bywał w Potyliczu stosunkowo często. Przejeżdżał tędy podróżując między swymi dobrami w Żółkwi, Jaworowie i Pilaszkowicach. W liście napisanym w Potyliczu, dokładnie w sobotę 11 czerwca 1672 roku o szóstej rano, hetman pisał do Marysieńki, że zdąża do Warszawy na obrady sejmowe. Kolejny list - już jako król - napisał z Potylicza 28 sierpnia 1675 roku, kiedy to był w drodze na wojnę z Turcją. Z kolei w 1681 roku zatrzymał się tu dla polowania. Mieszkańcy Potylicza otrzymali od Jana III przywilej wystawiony w Jaworowie 14 kwietnia 1680 roku. W dokumencie tym król potwierdził dyplomy wydane przez swoich poprzedników: Zygmunta Augusta, Władysława IV i Jana Kazimierza.

Z czasów króla Jana III zachowała się w Potyliczu cerkiew p.w. św. Ducha, położona u podnóża wzgórza „Horodyszcze”. Wzniesiona zapewne w 1502 roku przez miejscowych garncarzy, jest obecnie jedną z najstarszych świątyń drewnianych na pograniczu polsko-ukraińskim. Wewnątrz cerkwi znajduje się ikonostas z XVII wieku. W jego składzie jest ikona Deesis namalowana w 1683 roku przez żółkiewskiego malarza Iwana Rutkowicza. Dużą wartość posiada polichromia ścienna z lat 1620-1640. W pobliżu świątyni położony jest obszerny cmentarz z zabytkami rzeźby nagrobnej ośrodka bruśnieńskiego. Bardzo oryginalnym zabytkiem na terenie Potylicza jest monumentalna dzwonnica drewniana towarzysząca głównej cerkwi potylickiej p.w. św. Trójcy (1936r.). Towarzyszyła ona wcześniejszej świątyni, z której portal z datą 1593 rok, wstawiono w jej podcienia. Zabytkami z XVII wieku są również dwa murowane słupy wyznaczające granice miasta od południa i północy. Młodszą metrykę posiada miejscowy kościół rzymskokatolicki, wzniesiony w latach 1824-1837.

 

« Magierów
 
 
 
 
4kolory
page
© 2011 UG Lubaczów | Kontakt Projekt był współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2011 r. Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. realizacja: tio interactive
Strona, którą Państwo odwiedzacie jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz osób i instytucji, wymienionych w podpisie tekstu/zdjęcia. Utwór powstał w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej realizowanej za pośrednictwem MSZ RP w roku 2011. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw oraz o programie polskiej współpracy rozwojowej.