pl ua eng
trasa polska
 
 
 
 
 
 
 
trasa ukraińska
Łukawiec, kościół pw. Objawienia Pańskiego (1756 r.). Fot. J. Mazur, 2011 r.

Szlak wielkoocki
Łukawiec

Łukawiec, dzwonnica między dębami przy kościele pw. Objawienia Pańskiego. Fot. J. Mazur, 2011 r. Łukawiec, dzwonnica między dębami przy kościele pw. Objawienia Pańskiego. Fot. J. Mazur, 2011 r. Łukawiec, cerkiew pw. św. Dymitra (1701 r.). Fot. J. Mazur, 2011 r. Łukawiec, dęby przy cerkwi pw. św. Dymitra. Fot. J. Mazur, 2011 r.

Łukawiec

Wieś lokowana w połowie XV wieku szybko stała się ośrodkiem łukawieckich dóbr kościelnych. Jej pozycja gospodarcza została nadwątlona w okresie siedemnastowiecznych wojen. Podczas najazdu tatarskiego z 1672 roku, na podstawie źródeł z epoki odnotowanych przez współczesnego badacza Jacka Bazaka: „W Łukawcu [Tatarzy] ścięli 2 kmieci, 108 zabrali w niewolę, [pobrali] 50 sztuk bydła i 14 koni, a dwie chałupy spalili”. Można przypuszczać, iż te tragiczne w skutkach wydarzenia miały miejsce na krótko przed wyprawą na czambuły tatarskie hetmana Jana Sobieskiego, który 7 października 1672 roku przegonił Tatarów z okolic Lubaczowa. Pamiątką po tych okresie były według Karola Nota ślady wałów, położone na zalesionym, otoczonym moczarami wzniesieniu w południowej części wsi, od strony Wielkich Oczu. W czasach Sobieskiego istniała w Łukawcu drewniana cerkiew, poprzedniczka obecnej, wzniesionej w 1701 roku. Na cmentarzu przycerkiewnym odkryto pochówki z połowy XVII wieku.

Inne przekazy lokalnej tradycji wiążą Jana III Sobieskiego z dębami rosnącymi przy miejscowym drewnianym kościele z 1756 roku. Miały być one posadzone przez króla, który zatrzymał się w Łukawcu w drodze powrotnej z wyprawy wiedeńskiej. Później między dwoma drzewami zawieszone zostały dzwony, tworząc tym samym oryginalną dzwonnicę.

Obok drewnianych świątyń – cerkwi p.w. św. Dymitra (1701r.) i kościoła p.w. Objawienia Pańskiego (1756r.), w Łukawcu znajduje się trzecia budowla sakralna – kościół parafialny p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Sanktuarium Matki Boskiej Łukawieckiej (1990r.). W świątyni tej otoczony jest kultem cudowny obraz Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej koronowany przez papieża Jana Pawła II w 1991 roku w Lubaczowie. Wizerunek pochodzi z 1 połowy XVII wieku i pierwotnie czczony był w Tartakowie pod Sokalem. Warto wspomnieć, że Tartaków został lokowany na podstawie przywileju króla Jana III Sobieskiego z 1685 roku.

« BihaleKobylnica Ruska i Wołoska »
page
© 2011 UG Lubaczów | Kontakt Projekt był współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2011 r. Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. realizacja: tio interactive
Strona, którą Państwo odwiedzacie jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz osób i instytucji, wymienionych w podpisie tekstu/zdjęcia. Utwór powstał w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej realizowanej za pośrednictwem MSZ RP w roku 2011. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw oraz o programie polskiej współpracy rozwojowej.