pl ua eng
trasa polska
 
 
 
 
 
 
 
trasa ukraińska
Bihale, dawna cerkiew pw. Opieki NMP (1821 r.). Fot. J. Mazur, 2011 r.

Szlak wielkoocki
Bihale

Bihale, dąb przy cerkwi pw. Opieki NMP. Fot. J. Mazur, 2011 r.

Bihale

Wieś osadzona w XVI wieku, w następnym stuleciu – w wojennym czasie - poddana została licznym próbom. Podczas najazdu tatarskiego w 1672 roku śmierć poniosło 15 mieszkańców Bihal, ponadto odnotowano stratę 30 koni, 9 wołów roboczych i 65 krów. Tatarzy nocujący koszem na terenie wsi spaśli również wszystkie zboża. Karol Notz odnotował na początku XX wieku miejscową relację o ukryciu przed tatarskim łupiestwem dzwonów pochodzących z Lubaczowa. Miano je zakopać na bihalskich moczarach.

Tatarzy spustoszyli prawdopodobnie również miejscową cerkiew. Na jej wyposażeniu znajdowała się ikona św. Mikołaja z interesującym napisem fundacyjnym z czasów, jak to określono: „Wełykoho Korola naszoho polskoho Michaiła” („Wielkiego króla naszego polskiego Michała”). Kilka lat po tatarskim najeździe, w 1676 roku, czyli już za Jana III Sobieskiego, cerkiew otrzymała antymis, niezbędny do sprawowania liturgii.

Najcenniejszym zabytkiem współczesnych Bihal jest dawna cerkiew greckokatolicka wzniesiona w 1821 roku na miejscu poprzedniej istniejącej za Jana III Sobieskiego. Obecnie pełni ona funkcje rzymskokatolickiego kościoła parafialnego p.w. Opieki Matki Boskiej Uzdrowienia Chorych. Rosną przy niej okazałe dęby. Przy południowych krańcach wsi znajduje się również cmentarz parafialny z wieloma zabytkami kamieniarstwa nagrobnego (XIX/XX w.).

« Wielkie OczyŁukawiec »
page
© 2011 UG Lubaczów | Kontakt Projekt był współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2011 r. Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. realizacja: tio interactive
Strona, którą Państwo odwiedzacie jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz osób i instytucji, wymienionych w podpisie tekstu/zdjęcia. Utwór powstał w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej realizowanej za pośrednictwem MSZ RP w roku 2011. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw oraz o programie polskiej współpracy rozwojowej.