pl ua eng
trasa polska
 
 
 
 
 
 
 
trasa ukraińska
Wielkie Oczy, dwór (2 poł. XVII w., później przebudowany, ob. siedziba Urzędu Gminy). Fot. J. Mazur, 2011r.

Szlak wielkoocki

Wielkoocki szlak dziedzictwa Jana Sobieskiego obejmuje pięć miejscowości usytuowanych na terenie Gminy Wielkie Oczy. Leżą one wzdłuż drogi Lubaczów-Korczowa, od północy łącząc się ze szlakiem lubaczowskim, a od południa poprzez granicę ze szlakiem jaworowskim. Najważniejszą miejscowością na szlaku są same Wielkie Oczy: miasto bohatera spod Wiednia – Andrzeja Modrzejowskiego. Po zapoznaniu się z zabytkami wielkoockimi, można udać się w kierunku Lubaczowa, odwiedzając Łukawiec (7 km) i Bihale (13,5 km), lub na południowy-zachód, na Kobylnicę Wołoską i Kobylnicę Ruską (6 km), albo też wybrać kierunek na Jaworów (26 km).

« Szlak lubaczowskiWielkie Oczy »
page
© 2011 UG Lubaczów | Kontakt Projekt był współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2011 r. Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. realizacja: tio interactive
Strona, którą Państwo odwiedzacie jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz osób i instytucji, wymienionych w podpisie tekstu/zdjęcia. Utwór powstał w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej realizowanej za pośrednictwem MSZ RP w roku 2011. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw oraz o programie polskiej współpracy rozwojowej.