pl ua eng
trasa polska
 
 
 
 
 
 
 
trasa ukraińska
Horyniec-Zdrój, kościół oo. Franciszkanów pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (1758 r.). Fot. T. Poźniak, 2011 r.

Szlak horyniecki

Na horynieckim szlaku dziedzictwa Jana III Sobieskiego możemy zapoznać się ze spuścizną kulturową ośmiu miejscowości położonych na terenie Gminy Horyniec-Zdrój. Wiadomo, że Jan III Sobieski bywał tu osobiście, czy to jako hetman dowodząc podczas słynnej wyprawy na czambuły tatarskie, czy jako zapalony myśliwy, lubujący się w polowaniach na terenie roztoczańskich lasów. Na jego osobie opiera się również tradycja horynieckiego uzdrowiska. Wyprawę rozpoczynamy w Horyńcu-Zdoju, by następnie skierować się pobliskiego Radruża (3 km), a następnie do zatopionych w lasach Nowin Horynieckich (5 km). Później można udać się na północny-wschód do Werchraty (12 km) lub na północ przez Świdnicę (część Podemszczyzny, 3 km) do Brusna Nowego i Starego (7 km). Od tej strony szlak horyniecki łączy się z narolskim, a przez granicę polsko-ukraińską sąsiaduje ze szlakiem rawskim i niemirowskim.

Podążając z Horyńca na południe docieramy na Krzywe (4,5 km) i do Podemszczyzny (5,5 km), by połączyć się ze szlakiem lubaczowskim.

« Szlak narolskiHoryniec-Zdrój »
page
© 2011 UG Lubaczów | Kontakt Projekt był współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2011 r. Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. realizacja: tio interactive
Strona, którą Państwo odwiedzacie jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz osób i instytucji, wymienionych w podpisie tekstu/zdjęcia. Utwór powstał w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej realizowanej za pośrednictwem MSZ RP w roku 2011. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw oraz o programie polskiej współpracy rozwojowej.