pl ua eng
trasa polska
 
 
 
 
 
 
 
trasa ukraińska
Fundacja Zygmunta i Jana Karłowskich, Żrodło "Róża" i rabaty szałwiowe. Fot. lata 30. XX w.

Szlak horyniecki

Na horynieckim szlaku dziedzictwa Jana III Sobieskiego możemy zapoznać się ze spuścizną kulturową ośmiu miejscowości położonych na terenie Gminy Horyniec-Zdrój. Wiadomo, że Jan III Sobieski bywał tu osobiście, czy to jako hetman dowodząc podczas słynnej wyprawy na czambuły tatarskie, czy jako zapalony myśliwy, lubujący się w polowaniach na terenie roztoczańskich lasów. Na jego osobie opiera się również tradycja horynieckiego uzdrowiska. Wyprawę rozpoczynamy w Horyńcu-Zdoju, by następnie skierować się pobliskiego Radruża (3 km), a następnie do zatopionych w lasach Nowin Horynieckich (5 km). Później można udać się na północny-wschód do Werchraty (12 km) lub na północ przez Świdnicę (część Podemszczyzny, 3 km) do Brusna Nowego i Starego (7 km). Od tej strony szlak horyniecki łączy się z narolskim, a przez granicę polsko-ukraińską sąsiaduje ze szlakiem rawskim i niemirowskim.

Podążając z Horyńca na południe docieramy na Krzywe (4,5 km) i do Podemszczyzny (5,5 km), by połączyć się ze szlakiem lubaczowskim.

« Szlak narolskiHoryniec-Zdrój »
page
© 2011 UG Lubaczów | Kontakt Projekt był współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2011 r. Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. realizacja: tio interactive
Strona, którą Państwo odwiedzacie jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz osób i instytucji, wymienionych w podpisie tekstu/zdjęcia. Utwór powstał w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej realizowanej za pośrednictwem MSZ RP w roku 2011. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw oraz o programie polskiej współpracy rozwojowej.