pl ua eng
trasa polska trasa ukraińska

Szlak jaworowski

Lipowiec

Obecnie jest to niewielka osada niemal wciśnięta w granicę polsko-ukraińską. W okresie staropolskim należała do starostwa lubaczowskiego. W 1636 roku we wsi została wzniesiona cerkiew p.w. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy. Na jej miejscu w 1883 roku zbudowano obecną świątynię. Jan III Sobieski wydał 11 sierpnia 1684 roku w Żółkwi przywilej dla parochów lipowieckich: Jana Groczykiewicza, Romana Rudejowicza oraz Teodora syna Jana Groczykiewicza i Jacka brata Romana Rudejowicza. Kapłani ci, jak określił to król, starając się o wydanie dokumentu: „Przez Pany Rady y Dworzany przy Boku naszym zostaiące Suplikowali do Nas”. W starych księgach cerkiewnych wg Karola Notza były zapiski z 1678 roku.

W końcu XVIII wieku przy Lipowcu założona została niemiecka osada o nazwie Lindenau. Mieszkańcy tej kolonii byli wyznania ewangelickiego i należeli do pastoratu w Reichau pod Lubaczowem.

 

« Drohomyśl
 
 
 
 
4kolory
page
© 2011 UG Lubaczów | Kontakt Projekt był współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2011 r. Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. realizacja: tio interactive
Strona, którą Państwo odwiedzacie jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz osób i instytucji, wymienionych w podpisie tekstu/zdjęcia. Utwór powstał w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej realizowanej za pośrednictwem MSZ RP w roku 2011. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw oraz o programie polskiej współpracy rozwojowej.