pl ua eng
trasa polska
 
 
 
 
 
 
 

Syntetyczny opis projektu

Niniejsza strona powstała w ramach realizowanego przez Gminę Lubaczów(PL) w partnerstwie z gminą Niemirów(UA) projektu pn. „Transfer dobrych praktyk z Gminy Lubaczów na rzecz rozwoju gminy Niemirów”, dofinansowanego ze środków Pomocy Rozwojowej.

Działania podjęte w projekcie miały wpłynąć na podniesienie umiejętności tworzenia strategii turystycznej, w tym wykorzystania istniejącego potencjału kulturowego, przyrodniczego i uzdrowiskowego Gminy Niemirów. Bliska współpraca pomiędzy gminami, opierająca się również na wspólnej historii (społecznej i gospodarczej) stały się inspiracją do wykreowania produktów turystycznych, zachęcających do odwiedzenia tej części pogranicza polsko-ukraińskiego. Dodatkowo, gmina Lubaczów przekazując swoje doświadczenia gminie Niemirów miała na uwadze niedaleką perspektywę otwarcia przejścia granicznego Budomierz(PL)-Hruszew(UA) i mistrzostwa Euro 2012.


W projekcie zrealizowano m.in. warsztaty z zakresu budowania marki turystycznej (wykorzystującej lokalne produkty i agroturystykę) dla samorządowców, liderów społecznych i mieszkańców Niemirowa. Ponadto wyznaczono interesujące szlaki śladami dziedzictwa Jana III Sobieskiego, wiodące przez tereny obu gmin i dawne powiaty jaworowski, rawski i żółkiewski.

Szlaki te posłużyły do stworzenia polsko-ukraińskiej strony internetowej (www.sobieski.lubaczow.com.pl ), z której opracowanie tekstowe i fotograficzne w wersji skróconej znalazło się w publikacji pt. "Na szlakach dziedzictwa Jana III Sobieskiego" (dostępnej w Urzędzie Gminy Lubaczów i Urzędzie Gminy Niemirów)


Realizując projekt, podczas Festiwalu Kultur i Kresowego Jadła w Baszni Dolnej, gmina Lubaczów zorganizowała również rekonstrukcję historyczną z wyprawy hetmana Sobieskiego na czambuły tatarskie pod Niemirów z 1672 r. Zwieńczeniem pracy po stronie ukraińskiej stały się Dni Niemirowa, cieszące się szerokim - jak nigdy dotąd - zainteresowaniem.

Do realizacji działań zaproszono doświadczonych specjalistów z wielu dziedzin, m.in. muzealników i historyków, przyrodników, fotografów, tłumacza, dziennikarzy, nauczycieli akademickich, grafików oraz potomków ostatnich właścicieli wielu z prezentowanych miejscowości.


Wszystkim, którzy podjęli się z nami współpracy przy tym projekcie samorządy gmin Lubaczów i Niemirów raz jeszcze składają swoje najserdeczniejsze podziękowania.

trasa ukraiska
 
 
 
 
4kolory
page
© 2011 UG Lubaczów | Kontakt Projekt był współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2011 r. Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. realizacja: tio interactive
Strona, którą Państwo odwiedzacie jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz osób i instytucji, wymienionych w podpisie tekstu/zdjęcia. Utwór powstał w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej realizowanej za pośrednictwem MSZ RP w roku 2011. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw oraz o programie polskiej współpracy rozwojowej.