pl ua eng
trasa polska
 
 
 
 
 
 
 
trasa ukraińska
Stary Dzików, kościół p.w. św. Trójcy (1781 r.). Fot. J. Mazur, 2007 r.

Szlak starodzikowski
Stary Dzików

Stary Dzików (Lebiedzie), krzyż mogilny (poł. XVII w.). Fot. A. Sopel, 2005 r. (Archiwum Muzeum Kresów w Lubaczowie)

Stary Dzików

Główny ośrodek enklawy osadniczej w zachodniej części powiatu lubaczowskiego. Osada istniała już w XV wieku, a według silnie ugruntowanej lokalnej tradycji utworzona została przez osadników rekrutujących się z różnych nacji, często pochodzących z krajów położonych na wschód i południe od Rzeczypospolitej. Byli to także uciekinierzy wyjęci spod prawa. Według Włodzimierza Czerneckiego i Konstantego Kopfa do karczowania okolicznych lasów zatrudniano w XVII wieku jeńców tatarskich, sprowadzonych przez właścicieli osady, zapewne Sieniawskich. Ludzie ci z czasem zasymilowali się z miejscową społecznością.

Mimo położenia w głębi lasów nie ominęły osady najazdy tatarskie. Na wyposażeniu starodzikowskiej cerkwi ufundowanej w 1724 roku przez Adama Mikołaja Sieniawskiego, syna hetmana Mikołaja Hieronima, znajdował się srebrny krzyż, ofiarowany zapewne przez miejscowego księdza w 1673 roku. Było to wotum za ocalenie w czasie najazdu tatarskiego, który miał miejsce rok wcześniej. Po najazdach jeszcze długo odnajdywano na terenie miejscowości skarby, ukrywane wobec zagrożenia wojennego. Taka sytuacja miała miejsce m. in. w 1898 roku, kiedy to natrafiono na liczne monety pochodzące z 1 połowy XVII wieku.

Pamiątką po najazdach tatarskich jest również kamienny krzyż położony w lesistej okolicy dawnego przysiółku Lebiedzie, w południowej części Starego Dzikowa. Na podstawie wykutego napisu zabytek można datować na połowę XVII wieku. Związane z nim lokalne podanie dotyczy tragicznej śmierci jednego mieszkańców osady, zamordowanego w okrutny sposób przez Tatarów. Z pewnością jest to obecnie jeden z najstarszych, datowanych krzyży kamiennych pochodzących warsztatów bruśnieńskich.

Na terenie Starego Dzikowa zachowały się charakterystyczne elementy wielokulturowego dziedzictwa Kresów dawnej Rzeczypospolitej: kościół rzymskokatolicki p.w. św. Trójcy (1781r.), cerkiew greckokatolicka p.w. św. Dymitra (1904r.), oraz synagoga (XIX/XX w.). Z obiektami sakralnymi współistnieją cmentarze: chrześcijański i żydowski (ob. niezrachowany). Z żydowską społecznością Starego Dzikowa związana jest osoba rabina Pinchasa Menachema Singera, ojca znanego pisarza Izaaca Beshevisa Singera. W 2007 roku cerkiew starodzikowska była plenerem filmu „Katyń” w reżyserii Andrzeja Wajdy.


 

« Szlak starodzikowskiCewków »
page
© 2011 UG Lubaczów | Kontakt Projekt był współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2011 r. Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. realizacja: tio interactive
Strona, którą Państwo odwiedzacie jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz osób i instytucji, wymienionych w podpisie tekstu/zdjęcia. Utwór powstał w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej realizowanej za pośrednictwem MSZ RP w roku 2011. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw oraz o programie polskiej współpracy rozwojowej.