pl ua eng
trasa polska trasa ukraińska
Nahaczów, budynek w zespole dworskim (tzw. Baszta) rodziny de Lenie Younga, z: ''Rolnik 1867-1937''...

Szlak jaworowski
Nahaczów


Nahaczów

Według lokalnej tradycji nazwa wsi pochodzi od tatarskiego chana „Nahaczew”. Miejscowy dwór usytuowany był na lewym brzegu potoku Lipowiec, na miejscu wcześniejszej fortalicji, pamiętającej czasy najazdów Ordyńców. Zapewne już za panowania króla Jana III Sobieskiego, a z pewnością za króla Augusta II wieś należała do Przebendowskich, którzy na początku XVIII wieku uposażyli miejscową parafię obrządku wschodniego. Istniejąca wówczas drewniana cerkiew wzniesiona została w 1633 roku. Na jej miejscu wznosi się obecnie nowa murowana świątynia, zbudowana w 1909 roku.

Ostatnimi właścicielami nahaczowskiego majątku była rodzina de Lenie Younga, która przybyła do Rzeczypospolitej ze Szkocji. Fakt ten miał miejsce w końcu XVI wieku, za czasów króla Zygmunta III. W ciągu XVII wieku przedstawiciele tego rodu brali czynny udział w prowadzonych przez Rzeczypospolitą wojnach z Moskwą i Szwedami. W późniejszym okresie osiedlili się na terenie ziemi przemyskiej i lwowskiej. Po zabudowaniach dworskich pozostał obecnie jedynie cenny drzewostan parkowy.

 

« KochanówkaDrohomyśl »
 
 
 
 
4kolory
page
© 2011 UG Lubaczów | Kontakt Projekt był współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2011 r. Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. realizacja: tio interactive
Strona, którą Państwo odwiedzacie jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz osób i instytucji, wymienionych w podpisie tekstu/zdjęcia. Utwór powstał w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej realizowanej za pośrednictwem MSZ RP w roku 2011. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw oraz o programie polskiej współpracy rozwojowej.