pl ua eng
trasa polska
 
 
 
 
 
 
 
trasa ukraińska
Chotylub, dawna cerkiew p.w. Opieki Przenajświętszej Bogarodzicy (1888 r.). Fot. J. Mazur, 2010 r.

Szlak cieszanowski
Chotylub


Chotylub

Osada związana gospodarczo i kulturowo z Nowym Siołem i Cieszanowem, powstała w XVI wieku. W następnym stuleciu była doświadczona przez wypadki wojenne. Według przekazów Karola Notza z początku ubiegłego stulecia w okolicach zachodniej części wsi zwanej Babczyn wyorano pancerz „z czasów szwedzkich”, który ówczesny właściciel majątku w Chotylubiu Tytus Zarzycki przekazał nieznanej bliżej hr. Lanckorońskiej.

Ten sam badacz zanotował również niestety bez podania dokładniejszych faktów, iż: „Po wsi krążą różne opowiadania z czasów tureckich napadów”. Wiadomo jednak, że wyniku „turecczyzny”, zapewnie podczas najazdu w 1672 roku, zaginął dokument erekcyjny miejscowej parochii ruskiej. Odnowił go dopiero w 1699 roku ówczesny właściciel wsi Adam Antoni Bełżecki, kasztelan przemyski, rotmistrz królewski. Wcześniej, około 1693 roku, a więc jeszcze za panowania Jana III Sobieskiego, miejscowa gromada wzniosła drewnianą cerkiew. Odbudowująca się po najeździe wieś została w 1674 roku nadana na uposażenie dominikanów sprowadzonych wcześniej przez Bełżeckich do Cieszanowa.

Na terenie wsi występują obecnie dwie świątynie. Starszą jest drewniana cerkiew p.w. Opieki Przenajświętszej Bogarodzicy wzniesiona na miejscu poprzedniej w 1888 roku. Kościół filialny p.w. Królowej Jadwigi powstał w latach 1996-2000. We wschodniej części osady istnieje również dawny cmentarz greckokatolicki z zabytkowymi nagrobkami (XIX/XX w.). Po tej stronie wsi, na wyniesieniu w dolinie Brusienki znajduje się również miejsce po dworze Zarzyckich. Z kolei na zachodnim końcu wsi istnieją pozostałości po dworku Preków.

« Nowe SiołoStary i Nowy Lubliniec »
page
© 2011 UG Lubaczów | Kontakt Projekt był współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2011 r. Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. realizacja: tio interactive
Strona, którą Państwo odwiedzacie jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz osób i instytucji, wymienionych w podpisie tekstu/zdjęcia. Utwór powstał w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej realizowanej za pośrednictwem MSZ RP w roku 2011. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw oraz o programie polskiej współpracy rozwojowej.