pl ua eng
trasa polska
 
 
 
 
 
 
 
trasa ukraińska
Dachnów, dawna cerkiew pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (l.30. XVII w., całkowita przebudowa w latach 1901-1929). Fot. T. Poźniak, 2011 r.

Szlak cieszanowski
Dachnów


Dachnów

Jedna z najstarszych wsi w okolicach Lubaczowa. W końcu XV wieku weszła w skład dóbr oleszyckich. Posiadała też korzystne warunki do rozwoju leżąc przy ważnym szlaku wiodącym do Zamościa. W ciągu pierwszych wieków swego istnienia wieś była wielokrotnie niszczona przez nieprzyjacielskie najazdy.

Tak było i w 1672 roku, kiedy to wedle Karola Notza - z zemsty za porażkę doznaną z rąk hetmana Sobieskiego pod Cieszanowem - Tatarzy doszczętnie spalili wieś i porwali w jasyr 27 rodzin chłopskich, mieszkających w części wsi zwanej Górki. Po tych tragicznych wydarzeniach miejsce to długo nie było zagospodarowane i otrzymało nazwę „Zaborszczyzna”.

Miejscowa tradycja wspomina również, iż Jan III Sobieski zbudował w Dachnowie w miejscu starego dworu pod lasem dworek myśliwski, w którym mieszkał podczas polowań.

W dziejach miejscowej parafii ruskiej zapisał się również towarzysz bojów Jana Sobieskiego – Mikołaj Hieronim Sieniawski, ówczesny chorąży wielki koronny, a później hetman polny koronny, który w 1669 roku wydał dla niej przywilej. Potwierdził go później jego syn Adam Mikołaj Sieniawski. Czasy te pamięta miejscowa cerkiew drewniana p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego. Znacznie przebudowana w późniejszym czasie świątynia sięga bowiem swymi korzeniami lat 30. XVII wieku.

Obok dawnej cerkwi greckokatolickiej na terenie wsi istnieje kościół parafialny p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego (1989-1993). W północnej części wsi położony jest również cmentarz parafialny z zabytkowymi nagrobkami z ośrodka bruśnieńskiego. Na terenie Dachnowa odnaleziono wczesnośredniowieczne cmentarzysko kurhanowe.


« CieszanówNowe Sioło »
page
© 2011 UG Lubaczów | Kontakt Projekt był współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2011 r. Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. realizacja: tio interactive
Strona, którą Państwo odwiedzacie jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz osób i instytucji, wymienionych w podpisie tekstu/zdjęcia. Utwór powstał w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej realizowanej za pośrednictwem MSZ RP w roku 2011. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw oraz o programie polskiej współpracy rozwojowej.