pl ua eng
trasa polska
 
 
 
 
 
 
 
trasa ukraińska

Galeria
Niemirów

Niemirów, wjazd do miasta od strony Jaworowa. Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Niemirów, kościół pw. św. Trójcy (widok od zachodu), 1640 r. Fot. T. Poźniak, 2011r.
Niemirów, kościół pw. św. Trójcy (widok od wschodu), 1640 r. Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Niemirów, portal zachodni do kościoła pw. św. Trójcy, 1640 r. Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Niemirów, wnętrze kościoła pw. św. Trójcy, 1640 r. Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Niemirów, zniszczony dach i sklepienia kościoła pw. św. Trójcy, 1640 r. Fot. ok. 1990 r. z Archiwum kościoła w Niemirowie
Niemirów, krucyfiks z wyposażenia kościoła pw. św. Trójcy, 2 poł. XVIII w. Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Niemirów, apostoł - rzeźba ołtarzowa z wyposażenia kościoła pw. św. Trójcy, 2 poł. XVIII w. Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Niemirów, Matka Boska Częstochowska - fragment feretronu z wyposażenia kościoła pw. św. Trójcy, k. XIX w. Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Niemirów, dzwon na dzwonnicy kościoła pw. św. Trójcy (fundacja ks. Bronisława Gwoździa z Lubaczowa, lata 90. XX w.). Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Niemirów, cerkiew grecko-katolicka pw. Zesłania św. Ducha (widok od wschodu), 1848-1852. Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Niemirów, wnętrze cerkwi grecko-katolickiej pw. Zesłania św. Ducha, 1848-1852. Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Niemirów, obraz Matki Boskiej Szkaplerznej (z kościoła pw. św. Ducha) czczony w cerkwi grecko-katolickiej pw. Zesłania św. Ducha, XIX w. Fot. z okolicznościowego obrazka wydanego przez Parafię gr.-kat. w Niemirowie
Niemirów, ikonostas cerkwi grecko-katolickiej pw. Zesłania św. Ducha, XX w. Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Niemirów, ikonostas cerkwi grecko-katolickiej pw. Zesłania św. Ducha, XX w. Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Niemirów, wnętrze cerkwi grecko-katolickiej. pw. Zesłania św. Ducha, 1848-1852. Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Niemirów, tabliczka okolicznościowa wewnątrz cerkwi grecko-katolickiej pw. Zesłania św. Ducha, 1848-1852. Fot. J. Mazur, 2011 r.
Niemirów, synagoga, XVIII w. Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Niemirów, cerkiew prawosławna pw. św. Dymitra, 2000-2005. Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Niemirów, cerkiew prawosławna pw. św. Dymitra, 2000-2005. Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Niemirów, wnętrze cerkwi prawosławnej pw. św. Dymitra, 2000-2005. Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Niemirów, fragment ikonostasu w cerkwi prawosławnej pw. św. Dymitra, ok. 2005 r. Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Niemirów, fragment ikonostasu w cerkwi prawosławnej pw. św. Dymitra, ok. 2005 r. Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Niemirów, fragment ikonostasu w cerkwi prawosławnej pw. św. Dymitra, ok. 2005 r. Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Niemirów, fragment diakońskich wrót z ikoną Archanioła Gabriela z ikonostasu w cerkwi prawosławnej pw. św. Dymitra, ok. 2005 r. Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Niemirów, fragment patronalnej ikony św. Dymitra z ikonostasu w cerkwi prawosławnej pw. św. Dymitra, ok. 2005 r. Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Niemirów, zbór baptystów, k. XX w. Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Niemirów, pozostałości założenia dworskiego, XVII-XIX w. Fot. J. Mazur, 2011 r.
Niemirów, dawna zabudowa drewniana, XIX/XX w. Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Niemirów, przydomowy ogórek kwiatowy. Fot. J. Mazur, 2011 r.
Niemirów, dawna zabudowa drewniana, XIX/XX w. Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Niemirów, cmentarz żydowski, XIX/XX w. Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Niemirów, cmentarz żydowski, XIX/XX w. Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Niemirów, macewa na cmentarzu żydowskim, XIX/XX w. Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Niemirów, cmentarz żydowski, XIX/XX w. Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Niemirów, macewa na cmentarzu żydowskim, XIX/XX w. Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Niemirów, cmentarz żydowski, XIX/XX w. Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Niemirów, macewa na cmentarzu żydowskim, XIX/XX w. Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Niemirów, nagrobek n. Styciakowej na cmentarzu chrześcijańskim, 1832 r. Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Niemirów, nagrobek na cmentarzu chrześcijańskim, lata 30. XX w. Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Niemirów, nagrobek ks. Michała Dąbrosia (1852-1891), proboszcza rzymskokatolickiego na cmentarzu chrześcijańskim, k. XIX w. Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Niemirów, nagrobek Piotra Cisowskiego (1877-1958) na cmentarzu chrześcijańskim, poł. XX w. Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Niemirów, mogiła powstańców 1831-1863 na cmentarzu chrześcijańskim. Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Niemirów, nagrobek Aleksandra Krusensterna (1841-1895) na cmentarzu chrześcijańskim, k. XIX w. Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Niemirów, nagrobek Aleksandra Krusensterna (1841-1895) na cmentarzu chrześcijańskim, k. XIX w. Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Niemirów, kolumna Chrystusa Frasobliwego, XVIII/XIX w. Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Niemirów, rzeźba Chrystusa Frasobliwego na kolumnie, XVIII/XIX w. Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Niemirów, kapitel kolumny Chrystusa Frasobliwego, XVIII/XIX w. Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Niemirów, ornament na trzonie kolumny Chrystusa Frasobliwego, XVIII/XIX w. Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Niemirów, pomnik ku czci króla Jana III Sobieskiego na rynku, 1883 r. Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Niemirów, tablica z pomnika ku czci króla Jana III Sobieskiego na rynku, 1883 r. Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Obraz współczesnego Niemirowa, Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Obraz współczesnego Niemirowa, Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Obraz współczesnego Niemirowa, Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Obraz współczesnego Niemirowa, Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Obraz współczesnego Niemirowa, Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Obraz współczesnego Niemirowa, Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Obraz współczesnego Niemirowa, Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Obraz współczesnego Niemirowa, Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Obraz współczesnego Niemirowa, Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Obraz współczesnego Niemirowa, Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Obraz współczesnego Niemirowa, Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Obraz współczesnego Niemirowa, Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Obraz współczesnego Niemirowa, Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Obraz współczesnego Niemirowa, Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Obraz współczesnego Niemirowa, Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Obraz współczesnego Niemirowa, Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Obraz współczesnego Niemirowa, Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Obraz współczesnego Niemirowa, Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Obraz współczesnego Niemirowa, Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Obraz współczesnego Niemirowa, Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Sanatorium Niemirów, pomnik Jana III Sobieskiego, lata 30. XX w. Fot. ze zbiorów Muzeum Kresów w Lubaczowie
Sanatorium Niemirów, pomnik Jana III Sobieskiego, lata 30. XX w. Fot. ze zbiorów Muzeum Kresów w Lubaczowie
Sanatorium Niemirów, miejsce po pomniku Jana III Sobieskiego. Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Sanatorium Niemirów, miejsce po pomniku Jana III Sobieskiego. Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Sanatorium Niemirów, pomnikowy dąb, 1588 r. Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Sanatorium Niemirów, pomnikowy dąb, 1588 r. Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Sanatorium Niemirów, główna brama do sanatorium. Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Sanatorium Niemirów, główna aleja sanatoryjna. Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Sanatorium Niemirów, główna aleja sanatoryjna. Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Sanatorium Niemirów, budynek sanatoryjny, XIX/XX w. Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Sanatorium Niemirów, współczesna zabudowa uzdrowiskowa. Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Sanatorium Niemirów, współczesna zabudowa uzdrowiskowa. Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Sanatorium Niemirów, współczesna zabudowa uzdrowiskowa. Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Sanatorium Niemirów, współczesna zabudowa uzdrowiskowa. Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Sanatorium Niemirów, współczesna zabudowa uzdrowiskowa. Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Sanatorium Niemirów, współczesna zabudowa uzdrowiskowa. Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Sanatorium Niemirów, współczesna zabudowa uzdrowiskowa. Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Sanatorium Niemirów, współczesna zabudowa uzdrowiskowa. Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Sanatorium Niemirów, współczesna zabudowa uzdrowiskowa. Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Sanatorium Niemirów, wieczorek taneczny. Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Sanatorium Niemirów, galeria rzeźby drewnianej. Fot. T. Poźniak, 2011r.
Sanatorium Niemirów, galeria rzeźby drewnianej. Fot. T. Poźniak, 2011r.
Sanatorium Niemirów, pozostałości dawnej zabudowy uzdrowiskowej, pocz. XX w. Fot. J. Mazur, 2008 r.
Sanatorium Niemirów, dawna zabudowa uzdrowiskowa, pocz. XX w. Fot. J. Mazur, 2008 r.
Sanatorium Niemirów, dawna zabudowa uzdrowiskowa, pocz. XX w. Fot. J. Mazur, 2008 r.
Dawni mieszkańcy Niemirowa. Fot. poł. XX w., arch. rodziny Kurcel
W Łazienkach Niemirowskich. Fot. lata 30. XX w., arch. rodziny Kurcel
W Łazienkach Niemirowskich. Fot. lata 30. XX w., arch. rodziny Kurcel
Autobus relacji Rawa Ruska-Niemirów, arch. Beata Krusenstern-Haupt i Alicja Krusenstern
Dom pod Dębem, Niemirów, arch. Beata Krusenstern-Haupt, Alicja Krusenstern
Konkurs hippiczny 1934, Niemirów, arch. Beata Krusenstern-Haupt, Alicja Krusenstern
Pijalnia wody siarczanej, Niemirów, arch. Beata Krusentern-Haupt, Alicja Krusenstern
Polowanie II, Niemirów 1938 r., arch. Beata Krusenstern-Haupt, Alicja Krusenstern
Polowanie III, Niemirów 1938 r., arch. Beata Krusenstern-Haupt, Alicja Krusenstern
Polowanie IV, Niemirów 1938 r., arch. Beata Krusenstern-Haupt, Alicja Krusenstern
Polowanie, Niemirów 1938 r., arch. Beata Krusenstern-Haupt, Alicja Krusenstern
Poświęcenie źródła Aleksandra, Niemirów, lata 30., XX w., arch. Beata Krusenstern-Haupt, Alicja Krusenstern
Willa Jawor, Niemirów, arch. Beata krusenstern-Haupt, Alicja Krusenstern
Willa w lesie, Niemirów, arch. Beata Krusenstern-Haupt, Alicja Krusenstern
page
© 2011 UG Lubaczów | Kontakt Projekt był współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2011 r. Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. realizacja: tio interactive
Strona, którą Państwo odwiedzacie jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz osób i instytucji, wymienionych w podpisie tekstu/zdjęcia. Utwór powstał w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej realizowanej za pośrednictwem MSZ RP w roku 2011. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw oraz o programie polskiej współpracy rozwojowej.