pl ua eng
trasa polska
 
 
 
 
 
 
 
trasa ukraińska

Galeria
Szlak lubaczowski

Krowica Sama, detal z kapliczki św. Jana Nepomucena, 1 poł. XX w. Fot. T. Poźniak, 2009 r.
Krowica Sama, dawny park podworski. Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Krowica Sama, dawny park podworski. Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Krowica Sama, dawny park podworski. Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Krowica Sama, dawny park podworski. Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Krowica Sama, dawny park podworski. Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Krowica Sama, dawny park podworski. Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Krowica Sama, dawny park podworski. Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Krowica Sama, dawny park podworski. Fot. T. Poźniak, 2009 r.
Krowica Sama, dawny park podworski. Fot. T. Poźniak, 2009 r.
Krowica Sama, dawny park podworski. Fot. T. Poźniak, 2009 r.
Krowica Sama, wiejska dróżka w przysiółku Cetynia, Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Budomierz, kościół pw. św. Teresy, pocz. XXI w. Fot. T. Poźniak, 2009 r.
Budomierz, kaplica pw. św. Teresy, 1989 r. Fot. T. Poźniak, 2009 r.
Budomierz, budowa przejścia granicznego Budomierz-Hruszów. Fot. T. Poźniak, wrzesień 2011 r.
Krowica Sama, kapliczka św. Jana Nepomucena, 1 poł. XX w. Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Krowica Sama, kapliczka św. Jana Nepomucena, 1 poł. XX w. Fot. T. Poźniak, 2009 r.
Krowica Sama, miejsce po cerkwi gr.-kat. pw. św. Michała Archanioła (1870, spłonęła w 2000 r.). Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Krowica Sama, d. kościół parafialny pw. Przemienienia Pańskiego, 1932-1933. Fot. T. Poźniak, 2009 r.
Krowica Sama, kościół parafialny pw. Miłosierdzia Bożego, 1999 r. Fot. T. Poźniak, 2009 r.
Opaka, d. dzwonnica-brama cerkiewna, k. XIX w. Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Opaka, miejsce po cerkwi gr.-kat. pw. Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy, 1756 r. (przebudowana 1893 r., spłonęła w 2003 r.). Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Opaka, kamienna płyta cokołowa nagrobka z motywem półksiężyca, XVIII w. Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Opaka, zabytkowe nagrobki na d. cmentarzu parafialnym, XIX/XX w. Fot. T. Poźniak, 2009 r.
Opaka, zabytkowe nagrobki na d. cmentarzu parafialnym, XIX/XX w. Fot. T. Poźniak, 2009 r.
Basznia Dolna, wnętrze kościoła parafialnego pw. św. Andrzeja Boboli, 1938-1939. Fot. Fot. J. Mazur, 2008 r.
Lubaczów, wzgórze zamkowe. Zespół Zamkowo-Parkowy przy Muzeum Kresów w Lubaczowie. Fot. J. Mazur, 2011r.
Szczutków, nagrobki na d. cmentarzu gr.-kat., XIX/XX w. Fot. T. Poźniak, 2009 r.
Lisie Jamy, kamienny krzyż mogilny, XVIII/XIX w. Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Lisie Jamy, kościół parafialny pw. Matki Bożej Fatimskiej (1988-1992). Fot. J. Burek, 2006 r. (Archiwum Muzeum Kresów w Lubaczowie)
Lisie Jamy, kamienny krzyż mogilny, tzw. "Turek", XVII w. Fot. T. Poźniak, 2011r.
Huta Kryształowa, figury przydrożne (Chrystus Zmartwychwstały i Matka Boska Niepokalana), pocz. XX w. Fot. T. Poźniak, 2009 r.
D. Sieniawka, "Dęby Sobieskiego". Fot. T. Poźniak, 2011r.
Załuże, kościół parafialny pw. Matki Boskiej Opieki, 1998 r. Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Załuże, wnętrze kościoła parafialnego pw. Matki Boskiej Opieki, 1998 r. Fot. T. Poźniak, 2009 r.
Załuże, kapliczka przydrożna (na mogile z czasów „potopu” szwedzkiego), XIX w. Fot. T. Poźniak, 2011r.
Załuże, kapliczka przydrożna (na mogile z czasów „potopu” szwedzkiego), XIX w. Fot. T. Poźniak, 2011r.
Załuże, kamienny krzyż gromadzki, 1848 r. Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Załuże, zabytkowe nagrobki na cmentarzu parafialnym, XIX/XX w. Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Szczutków, kaplica filialna (d. cerkiew gr.-kat.) p.w. św. Dymitra, 1904 r. Fot. T. Poźniak, 2009 r.
Szczutków, kaplica filialna (d. cerkiew gr.-kat.) p.w. św. Dymitra, 1904 r. Fot. T. Poźniak, 2009 r.
Pejzaż terenu Gminy Lubaczów, okolice Lisich Jam, Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Pejzaż terenu Gminy Lubaczów, widok na Krowicę Hołodowską od strony Wólki Krowickiej, Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Pejzaż terenu Gminy Lubaczów, widok na okolice Krowicy Lasowej, przysiółek Boble, Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Jerzy Eleuter Siemiginowski, Ekstaza św. Marka Ewangelisty, ol. pł., lata 90. XVII w., konkatedra w Lubaczowie. Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Lubaczów, kamienne macewy na cmentarzu żydowskim. Fot. J. Mazur, 2002 r.
Lubaczów, lapidarium kamieniarstwa bruśnieńskiego na cmentarzu komunalnym. Fot. J. Mazur, 2008 r.
Lubaczów (Żelichówka), krzyż mogilny, XVII/XVIII w. Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Lubaczów, budynek starostwa powiatowego i siedziba Urzędu Gminy. Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Lubaczów, park w rynku. Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Lubaczów, rynek. Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Lubaczów, ratusz. Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Lubaczów,
Lubaczów, polichromia Antona Jabłonowskiego w kopule cerkwi greckokatolickiej pw. św. Mikołaja, 1889 r. Fot. J. Mazur, 2006 r.
Lubaczów, cerkiew greckokatolicka pw. św. Mikołaja (projekt W. Nahirny), 1883r. Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Basznia Dolna, panorama wsi. Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Lubaczów, polichromia Janusza Szpyta we wnętrzu konkatedry pw. bł. Jakuba Strzemię, 2006r. Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Lubaczów, konkatedra pw. bł. Jakuba Strzemię (1991 r.) z kościołem parafialnym pw. św. Stanisława i Sanktuarium Matki Boskiej Łaskawej, 1899 r. Fot. J. Burek, J. Mazur, 2004r. (Archiwum Muzeum Kresów w Lubaczowie)
Lubaczów, wnętrze kościoła parafialnego pw. św. Stanisława i Sanktuarium Matki Boskiej Łaskawej, 1899 r. Fot. J. Burek, 2008 r. (Archiwum Muzeum Kresów w Lubaczowie)
Lubaczów, kościół parafialny pw. św. Stanisława i Sanktuarium Matki Boskiej Łaskawej, 1899 r. Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Portret Stanisława Potockiego (ok. 1659-1683), starosty halickiego, ol. pł., k. XVII w., zbiory Muzeum Kresów w Lubaczowie. Fot. A. Rychlewski, 2008 r. (Archiwum Muzeum Kresów w Lubaczowie)
Jan Tricjusz (?), Portret Marka Matczyńskiego (1631-1697), wojewody ruskiego, ol. pł., ok. 1693 r., zbiory Muzeum Kresów w Lubaczowie. Fot. A. Rychlewski, 2008 r. (Archiwum Muzeum Kresów w Lubaczowie)
Lubaczów, Galeria Oficyna w Zespole Zamkowo-Parkowym przy Muzeum Kresów w Lubaczowie, ok. 1900 r. Fot. A. Rychlewski, 2008r. (Archiwum Muzeum Kresów w Lubaczowie)
Lubaczów, d. spichlerz podworski, ob. siedziba Muzeum Kresów w Lubaczowie, ok. 1820r. Fot. A. Rychlewski, 2010 r. (Archiwum Muzeum Kresów w Lubaczowie)
Marian Kopf, Ruiny zamku w Lubaczowie, papier, tusz, ok. 1948 r. Zbiory Muzeum Kresów w Lubaczowie
Basznia Dolna, zabytkowe nagrobki na dawnym cmentarzu greckokatolickim, XIX/XX w. Fot. T. Poźniak, 2009 r.
D. Sieniawka, zabytkowe nagrobki na cmentarzu, XIX/XX w. Fot. J. Burek, 2008 r. (Archiwum Muzeum Kresów w Lubaczowie)
Podlesie, d. cmentarz ewangelicki, XIX/XX w. Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Podlesie, krzyż przydrożny, poł. XX w. Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Podlesie, pastorówka, 1856 r. Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Podlesie, pastorówka, 1856 r. Fot. T. Poźniak, 2011r.
Podlesie, d. zbór ewangelicki i pastorówka, 1856 r. Fot. T. Poźniak, 2011r.
Basznia Dolna, dekoracja architektoniczna d. rządcówki, pocz. XX w. Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Basznia Dolna, d. rządcówka, pocz. XX w. Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Basznia Dolna, zabytkowe nagrobki na dawnym cmentarzu greckokatolickim, XIX/XX w. Fot. T. Poźniak, 2009 r.
Huta Kryształowa, figury przydrożne (Chrystus Zmartwychwstały i Matka Boska Niepokalana), pocz. XX w. Fot. T. Poźniak, 2009 r.
Basznia Dolna, kapliczka św. Jana Nepomucena, XIX w. Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Basznia Dolna, kamienny krzyż wotywny, 1868 r. Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Basznia Dolna, kamienny krzyż gromadzki, 1848 r. Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Basznia Dolna, krzyże przydrożne, XVIII - XIX w. Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Basznia Dolna, krzyż misyjny, 1926 r. (w pobliżu miejsca po cerkwi z 1904r.). Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Basznia Dolna, kamienny krzyż, 1877 r. (w pobliżu miejsca po cerkwi z 1644r.). Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Basznia Dolna, witraż ze św. Andrzejem Bobolą w kościele parafialnym, 1962 r. Fot. J. Mazur, 2008 r.
Basznia Dolna, kościół parafialny pw. św. Andrzeja Boboli, 1938-1939. Fot. T. Poźniak, 2009 r.
Basznia Dolna, kościół parafialny pw. św. Andrzeja Boboli, 1938-1939. Fot. J. Mazur, 2008 r.
page
© 2011 UG Lubaczów | Kontakt Projekt był współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2011 r. Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. realizacja: tio interactive
Strona, którą Państwo odwiedzacie jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz osób i instytucji, wymienionych w podpisie tekstu/zdjęcia. Utwór powstał w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej realizowanej za pośrednictwem MSZ RP w roku 2011. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw oraz o programie polskiej współpracy rozwojowej.