pl ua eng
trasa polska
 
 
 
 
 
 
 
trasa ukraińska

Galeria
Wola Wysocka

Wola Wysocka, cerkiew pw. św. Michała (1598 r.). Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Wola Wysocka, nawa cerkwi pw. św. Michała (1598 r.). Fot. T. Poźniak, 2011r.
Wola Wysocka, portal południowy do cerkwi pw. św. Michała (1598 r.). Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Wola Wysocka, wnętrze cerkwi pw. św. Michała (ikonostas, 2 połowa XVII w.). Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Wola Wysocka, diakońskie wrota (wyk. Iwan Rutkowicz, 1688-1689) w ikonostasie cerkwi pw. św. Michała. Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Wola Wysocka, napis fundacyjny i autorski na diakońskich wrotach (wyk. Iwan Rutkowicz, 1688-1689) w ikonostasie cerkwi pw. św. Michała. Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Wola Wysocka, wnętrze cerkwi pw. św. Michała. Fot. T. Poźniak, 2011 r.
page
© 2011 UG Lubaczów | Kontakt Projekt był współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2011 r. Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. realizacja: tio interactive
Strona, którą Państwo odwiedzacie jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz osób i instytucji, wymienionych w podpisie tekstu/zdjęcia. Utwór powstał w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej realizowanej za pośrednictwem MSZ RP w roku 2011. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw oraz o programie polskiej współpracy rozwojowej.