pl ua eng
trasa polska
 
 
 
 
 
 
 
trasa ukraińska

Galeria
Żółkiew

Żółkiew, panorama miasta. Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Żółkiew, zamek i fontanna (d. studnia) z figurą Matki Boskiej. Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Żółkiew, kolegiata pw. św. Wawrzyńca (1606-1618). Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Żółkiew, fryz na elewacji frontowej kolegiaty pw. św. Wawrzyńca (1606-1618). Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Żółkiew, wnętrze kolegiaty pw. św. Wawrzyńca (1606-1618). Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Żółkiew, kopuła i sklepienia kolegiaty pw. św. Wawrzyńca (1606-1618). Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Żółkiew, nagrobek Stanisława i Jana Żółkiewskich (lata 30. XVII w.), w kolegiacie pw. św. Wawrzyńca. Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Żółkiew, rzeźba nagrobna hetmana Stanisława Żółkiewskiego (lata 30. XVII w.), w kolegiacie pw. św. Wawrzyńca, lata 30. XVII w. Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Żółkiew, nagrobek Reginy i Zofii Żółkiewskich (lata 30. XVII w.), w kolegiacie pw. św. Wawrzyńca. Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Żółkiew, nagrobek Jakuba Sobieskiego (wyk. A. Schlűter, 1692-1693), w kolegiacie p.w. św. Wawrzyńca. Fot. T. Poźniak, 2011r.
Żółkiew, nagrobek Stanisława Daniłowicza (wyk. A. Schlűter, 1692-1693), w kolegiacie pw. św. Wawrzyńca. Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Żółkiew, epitafium królewiczów Sobieskich: Konstantego i Jakuba oraz księżniczki Marii Karoliny de Bouillon (wyk. Parys Filippi, 1862 r.), w kolegiacie pw. św. Wawrzyńca. Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Żółkiew, brązowa płyta (1908 r.) upamiętniająca ponowne uporządkowanie krypty Żółkiewskich, Daniłowiczów i Sobieskich w podziemiach kolegiaty pw. św. Wawrzyńca. Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Żółkiew, krypta Żółkiewskich, Daniłowiczów i Sobieskich w podziemiach kolegiaty pw. św. Wawrzyńca. Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Żółkiew, tarcza z herbami Polski, Litwy i Janina Sobieskich na ścianie transeptu kolegiaty pw. św. Wawrzyńca. Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Żółkiew, tablica ku czci Jana III Sobieskiego na ścianie kolegiaty pw. św. Wawrzyńca, ufundowana w 200. rocznicę odsieczy wiedeńskiej (1883 r.). Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Żółkiew, dawny kościół oo. dominikanów pw. Wniebowzięcia NMP (1653-1655), obecnie cerkiew greckokatolicka. Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Żółkiew, nagrobek Teofilii z Daniłowiczów Sobieskiej (wyk. A. Schlűter, 1693r.), w dawnym kościele oo. dominikanów pw. Wniebowzięcia NMP. Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Żółkiew, nagrobek Marka Sobieskiego (wyk. A. Schlűter, 1693 r.), w dawnym kościele oo. dominikanów p.w. Wniebowzięcia NMP. Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Żółkiew, wnętrze dawnego kościoła oo. dominikanów pw. Wniebowzięcia NMP (1653-1655), obecnie cerkwi greckokatolickiej. Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Żółkiew, cerkiew monasterska pw. Serca Pana Jezusa (1682-1690, przebudowana 1902-1907). Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Żółkiew, Żółkiew, dzwonnica cerkwi monasterskiej pw. Serca Pana Jezusa (XVII-XVIII w.). Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Żółkiew, cerkiew pw. św. Trójcy (1720 r.). Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Żółkiew, wnętrze cerkwi pw. św. Trójcy (ikonostas, 1728 r.). Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Żółkiew, synagoga (1692-1700). Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Żółkiew, ratusz (XIX w.). Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Żółkiew, rynek. Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Żółkiew, podcienia kamienic rynkowych (XVII w.). Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Żółkiew, Brama Zwierzyniecka (XVII w.). Fot. T. Poźniak, 2011 r.
page
© 2011 UG Lubaczów | Kontakt Projekt był współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2011 r. Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. realizacja: tio interactive
Strona, którą Państwo odwiedzacie jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz osób i instytucji, wymienionych w podpisie tekstu/zdjęcia. Utwór powstał w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej realizowanej za pośrednictwem MSZ RP w roku 2011. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw oraz o programie polskiej współpracy rozwojowej.