pl ua eng
trasa polska
 
 
 
 
 
 
 
trasa ukraińska

Galeria
Gorajec

Gorajec, dawna cerkiew pw. Narodzenia NMP (1586, przebudowa 1816, 1835, 1903, 1992-2002). Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Gorajec, dawna cerkiew pw. Narodzenia NMP (1586, przebudowa 1816, 1835, 1903, 1992-2002). Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Gorajec, wnętrze cerkwi pw. Narodzenia NMP (ikonostas, XVII/XVIII w.). Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Gorajec, ikona Matki Bożej Opieki (Pokrow), XVII/XVIII w. (ob. Fundacja św. Włodzimierza w Krakowie) z cerkwi p.w. Narodzenia NMP. Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Gorajec, ikona Chrystusa Pantokratora (XVII/XVIII w.), w cerkwi pw. Narodzenia NMP. Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Gorajec, ikona Matki Bożej Hodegetrii (XVII/XVIII w.), w cerkwi pw. Narodzenia NMP. Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Gorajec, krzyże nagrobne na cmentarzu przycerkiewnym (XVIII-XIX w.). Fot. T. Poźniak, 2011r.
page
© 2011 UG Lubaczów | Kontakt Projekt był współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2011 r. Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. realizacja: tio interactive
Strona, którą Państwo odwiedzacie jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz osób i instytucji, wymienionych w podpisie tekstu/zdjęcia. Utwór powstał w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej realizowanej za pośrednictwem MSZ RP w roku 2011. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw oraz o programie polskiej współpracy rozwojowej.