pl ua eng
trasa polska
 
 
 
 
 
 
 
trasa ukraińska

Galeria
Lubaczów

Lubaczów, wzgórze zamkowe. Zespół Zamkowo-Parkowy przy Muzeum Kresów w Lubaczowie. Fot. J. Mazur, 2011r.
Jerzy Eleuter Siemiginowski, Ekstaza św. Marka Ewangelisty, ol. pł., lata 90. XVII w., konkatedra w Lubaczowie. Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Lubaczów, kamienne macewy na cmentarzu żydowskim. Fot. J. Mazur, 2002 r.
Lubaczów, lapidarium kamieniarstwa bruśnieńskiego na cmentarzu komunalnym. Fot. J. Mazur, 2008 r.
Lubaczów (Żelichówka), krzyż mogilny, XVII/XVIII w. Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Lubaczów, budynek starostwa powiatowego i siedziba Urzędu Gminy. Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Lubaczów, park w rynku. Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Lubaczów, rynek. Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Lubaczów, ratusz. Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Lubaczów,
Lubaczów, polichromia Antona Jabłonowskiego w kopule cerkwi greckokatolickiej pw. św. Mikołaja, 1889 r. Fot. J. Mazur, 2006 r.
Lubaczów, cerkiew greckokatolicka pw. św. Mikołaja (projekt W. Nahirny), 1883r. Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Lubaczów, polichromia Janusza Szpyta we wnętrzu konkatedry pw. bł. Jakuba Strzemię, 2006r. Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Lubaczów, konkatedra pw. bł. Jakuba Strzemię (1991 r.) z kościołem parafialnym pw. św. Stanisława i Sanktuarium Matki Boskiej Łaskawej, 1899 r. Fot. J. Burek, J. Mazur, 2004r. (Archiwum Muzeum Kresów w Lubaczowie)
Lubaczów, wnętrze kościoła parafialnego pw. św. Stanisława i Sanktuarium Matki Boskiej Łaskawej, 1899 r. Fot. J. Burek, 2008 r. (Archiwum Muzeum Kresów w Lubaczowie)
Lubaczów, kościół parafialny pw. św. Stanisława i Sanktuarium Matki Boskiej Łaskawej, 1899 r. Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Portret Stanisława Potockiego (ok. 1659-1683), starosty halickiego, ol. pł., k. XVII w., zbiory Muzeum Kresów w Lubaczowie. Fot. A. Rychlewski, 2008 r. (Archiwum Muzeum Kresów w Lubaczowie)
Jan Tricjusz (?), Portret Marka Matczyńskiego (1631-1697), wojewody ruskiego, ol. pł., ok. 1693 r., zbiory Muzeum Kresów w Lubaczowie. Fot. A. Rychlewski, 2008 r. (Archiwum Muzeum Kresów w Lubaczowie)
Lubaczów, Galeria Oficyna w Zespole Zamkowo-Parkowym przy Muzeum Kresów w Lubaczowie, ok. 1900 r. Fot. A. Rychlewski, 2008r. (Archiwum Muzeum Kresów w Lubaczowie)
Lubaczów, d. spichlerz podworski, ob. siedziba Muzeum Kresów w Lubaczowie, ok. 1820r. Fot. A. Rychlewski, 2010 r. (Archiwum Muzeum Kresów w Lubaczowie)
Marian Kopf, Ruiny zamku w Lubaczowie, papier, tusz, ok. 1948 r. Zbiory Muzeum Kresów w Lubaczowie
page
© 2011 UG Lubaczów | Kontakt Projekt był współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2011 r. Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. realizacja: tio interactive
Strona, którą Państwo odwiedzacie jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz osób i instytucji, wymienionych w podpisie tekstu/zdjęcia. Utwór powstał w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej realizowanej za pośrednictwem MSZ RP w roku 2011. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw oraz o programie polskiej współpracy rozwojowej.