pl ua eng
trasa polska
 
 
 
 
 
 
 
trasa ukraińska

Galeria
Jaworów

Jaworów, dęby w pobliżu miejsca po dworze. Fot. J. Mazur, 2011 r.
Jaworów, kościół pw. św. Piotra i Pawła (1645 r.). Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Jaworów, południowy portal kościoła pw. św. Piotra i Pawła (1645 r.). Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Jaworów, wnętrze kościoła pw. św. Piotra i Pawła (1645 r.). Fot. T. Poźniak, 2011r.
Jaworów, obraz św. Anny Samotrzeć (XVI/XVII w.) w kościele pw. św. Piotra i Pawła, Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Jaworów, tablica ku czci Jana III Sobieskiego (2003 r.), w kościele pw. św. Piotra i Pawła, Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Jaworów, dzwonnica (1764 r.) przy cerkwi pw. św. Jura, Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Jaworów, dzwonnica (1670 r.) przy cerkwi pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy, Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Jaworów, zespół sakralny złożony z cerkwi pw. Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy i dzwonnicy (1670 r.). Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Jaworów, zespół sakralny złożony z cerkwi pw. Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy i dzwonnicy (1670 r.). Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Jaworów, zespół sakralny złożony z cerkwi pw. Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy i dzwonnicy (1670 r.). Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Jaworów, ratusz (XIX/XX w.). Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Jaworów, nad stawem. Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Jaworów, nad stawem. Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Nowojaworowsk, zespół sakralny z cerkwią pw. św. Jura (1715 r.). Fot. T. Poźniak, 2011 r.
page
© 2011 UG Lubaczów | Kontakt Projekt był współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2011 r. Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. realizacja: tio interactive
Strona, którą Państwo odwiedzacie jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz osób i instytucji, wymienionych w podpisie tekstu/zdjęcia. Utwór powstał w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej realizowanej za pośrednictwem MSZ RP w roku 2011. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw oraz o programie polskiej współpracy rozwojowej.