pl ua eng
trasa polska
 
 
 
 
 
 
 

Witamy na szlakach dziedzictwa Jana III Sobieskiego

Zapraszamy na niezwykłą, internetową wyprawę śladami króla Jana III Sobieskiego! Zaproszenie to łączymy z propozycją lektury pt. "Na szlakach dziedzictwa Jana III Sobieskiego", którą przygotowaliśmy dla Państwa w formie papierowej (przewodnik) i elektronicznej (strona internetowa).

Epoka króla Jana III Sobieskiego należy do najbardziej interesujących okresów w nowożytnych dziejach Polski i Ukrainy (złączonych niegdyś w jednym organizmie państwowym). Wspólnotę tę w dużej mierze utożsamia osoba tego wybitnego polskiego władcy z XVII wieku, który przyszedł na świat i wychował się na lwowskiej ziemi.

W pobliżu Lwowa znajdują się ważne w życiu Sobieskiego miejscowości: Żółkiew i Jaworów. Z tymi ośrodkami związane są z kolei tereny współczesnej Gminy Lubaczów i Niemirów; te dwie miejscowości są osią przewodnią naszych rozważań.

Zadaniem strony internetowej www.sobieski.lubaczow.com.pl i wydanego jednocześnie folderu jest przedstawienie śladów dziedzictwa czasów Jana III Sobieskiego, wyznaczonych datami jego życia: 1629-1696. Są to przede wszystkim wydarzenia historyczne związane z osobą króla. Należy do nich m.in. słynna wyprawa na czambuły tatarskie z jesieni 1672 roku, którą dowodził Jan Sobieski jeszcze jako hetman wielki koronny – naczelny dowódca wojsk polskich.

Duża uwaga poświęcona została również pamiątkom i zabytkom z czasów Sobieskiego oraz formom upamiętnienia jego panowania w następnych stuleciach, szczególnie w XIX i XX wieku, aż po nasze czasy.

Przewodnik po czasach i spuściźnie Jana III Sobieskiego obejmuje łącznie około 70 miejscowości położonych po polskiej i po ukraińskiej stronie granicy, wokół Lubaczowa i Niemirowa. Od tych dwóch miejscowości wybiega 11 szlaków liczących łącznie około 300 kilometrów.

Zapraszamy na niezwykłą wyprawę śladami króla Jana III Sobieskiego!
 

trasa ukraińska
 
 
 
 
4kolory
page
© 2011 UG Lubaczów | Kontakt Projekt był współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2011 r. Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. realizacja: tio interactive
Strona, którą Państwo odwiedzacie jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz osób i instytucji, wymienionych w podpisie tekstu/zdjęcia. Utwór powstał w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej realizowanej za pośrednictwem MSZ RP w roku 2011. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw oraz o programie polskiej współpracy rozwojowej.