pl ua eng
trasa polska
 
 
 
 
 
 
 
trasa ukraińska

Galeria
Radruż

Radruż, cerkiew pw. św. Paraskewy (k. XVI w.). Fot. J. Witko, 2006 r. (Archiwum Muzeum Kresów w Lubaczowie)
Radruż, dzwonnica i mur wokół cerkwi pw. św. Paraskewy (k. XVI w.). Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Radruż, dzwonnica przy cerkwi pw. św. Paraskewy (k. XVI w.). Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Radruż, Mandylion, fragment polichromii (1 poł. XVII w.) w cerkwi pw. św. Paraskewy. Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Radruż, Twarz Chrystusa, fragment polichromii (1 poł. XVII w.) w cerkwi pw. św. Paraskewy. Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Radruż, Prorocy, fragment polichromii (1 poł. XVII w.) w cerkwi pw. św. Paraskewy. Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Radruż, Wić ornamentalna, fragment polichromii (1 poł. XVII w.) w cerkwi pw. św. Paraskewy. Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Radruż, żołnierz ze sceny "Ścięcia św. Jana Chrzciciela", fragment polichromii (1 poł. XVII w.) w cerkwi p.w. św. Paraskewy. Fot. T. Poźniak, 2011 r.
: Radruż, św. Michał Archanioł, fragment malowidła epitafijnego (1 poł. XVII w.) w cerkwi pw. św. Paraskewy. Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Radruż, nagrobek (pocz. XX w.) na cmentarzu w pobliżu cerkwi pw. św. Paraskewy. Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Radruż, nagrobki (pocz. XX w.) na cmentarzu w pobliżu cerkwi pw. św. Paraskewy. Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Radruż, krzyż przydrożny (1672 r., XIX w.). Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Radruż, krzyż przydrożny (1672 r., XIX w.). Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Radruż, fragment krzyża przydrożnego z datą "1672". Fot. T. Poźniak, 2011 r.
page
© 2011 UG Lubaczów | Kontakt Projekt był współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2011 r. Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. realizacja: tio interactive
Strona, którą Państwo odwiedzacie jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz osób i instytucji, wymienionych w podpisie tekstu/zdjęcia. Utwór powstał w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej realizowanej za pośrednictwem MSZ RP w roku 2011. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw oraz o programie polskiej współpracy rozwojowej.